HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

Rüyada İnci Görmek

0

Rüyada İnci Görmek

Bir kimsenin rüyada inci görmesi, şu cihetlere işaretle: Aslı ve huyu güzel (iyi) evlatla, güzellik, güzel söz ile, şiir, asil ve güzel kadınla, çok mal, hüner, sadık dost ve bazen de kedere yorumlanır demişlerdir. Bir kimsenin rüyada inci bulduğunu görmesi, erkek evladı olmasına işaretle tabir olunur demişlerdir. Rüyasında büyük bir inci görmek, çok zenginlik, servet, mal sahibi olmaya veya erkek evlada işarettir denmiştir. Rüyada görülen büyük inci tanesi, hamile kadın için erkek çocuğa işâret eder. Kişinin rüyada dizilmiş inci görmesi, Kur’an-ı Kerim’e veya ilim sahibi olmaya, erkek veya kız evlada, zevceye (hanım eşe) işaret eder. Dizilmiş inci bunlardan biriyle yorumlanır. Rüyasında inci deldiğini görmek, Kur’an-ı Kerim’i yerli ye­rince anlamaya ve doğru bir şekilde gereği gibi tefsir et­meye veya ders okutmaya ya da şiir söylemeye işarettir.

Danyel (a.s.)’ın yorumu

Kişinin rüyada inci görmesi, evlada işaret eder. Yani bu rüya erkek ve kız evlatla yorumla­nır demiştir.

İbn-i Şirin’in yorumu

Rüyada görülen inci, sevimli bir hizmetçiye veya güzel ve asil bir eş (hanıma) işaretle yo­rumlanır demiştir. Birçok incisi olduğunu görmek, çok mal ve büyük bir nimete ermeye işaretle yorumlanır demiştir.

Bazı rüya tabir ve yorumcularına göre; rüyada dizili olma­yan inci görmek, Kur’an-ı Kerim’le, dizili inci görmek ise, ilim ve hikmetle yorumlanır demişlerdir. Rüyasında inci bulduğunu görenin güzel bir çocuğu olur. Bu kız da olur, erkek de olabilir demişlerdir. Rüyasında irice bir incisi olduğunu görmek, çok mal ve ser­vete işaret eder. Onu sattığını görmek ise, ilme işaret eder. Bu rüya hayırlı bir rüyadır demişlerdir tabirciler. Rüyada dizilmiş inci görmek, Kuran ve ilme veya er­kek çocuklarına ya da cennet meleklerine işarettir. İnci deldiğini görmek, Kuran-ı Kerim’i doğru olarak okuduğunuza denizden pek çok inci çıkardığınızı görmek, o kimsenin hükümdarın hazinelerin­den veya o yere sahip kimsenin malından helal mala kavuşacağına işaret eder. İnci ilme, tüccar için ticarete, sanayici için sanatkar ol­maya işarettir.

Rüyada dizilmiş inci görmek, Kur’ân-ı Kerim’e, ilme veya çocuğa işâret eder.

Rüyada görülen inci, her şeyin kemali ve güzelliğidir.

Bir kimsenin rüyada inci görmesi, fazlaca sevineceğine işârettir.

Bazen de rüyada görülen inci, akan göz yaşına işâret eder.

Bazı kere de rüyada görülen inci, güzel hanıma, güzel hizmetçiye, güzel söze, sadık dosta ve helal mala işâret eder.

Rüyada diziyle inci bulduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim okumaya ve onu başkalarına öğretmeye işâret eder.

Rüyada inciyi yuttuğunu veya sattığını gör­mek, Kur’ân-ı Kerim ’i unutmaya işâret eder. Bir kimsenin rüyada bir inci yuttuğunu görmesi, o kimsenin hakikati bildiği bir şeyde şahitlikyapmamasına işâret eder. Yine bir kimsenin rüyada inci yuttuğunu görmesi, o kimsenin ezberleyeceği ilme ve hikmete işâret eder. Rüyada inci yuttuğunu, sonra çıkarıp attı­ğını görmek, her zaman Kur an’dan ezbere okuduğu şeyi unutmasına işârettir.

Rüyada inci kustuğunu ve onu çiğneyip yuttuğunu görmek, insanlara hile yapmaya ve onların gıybetini etmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada çanak dolusu inci al­dığını görmesi, çok ilim öğrenmeye, şan ve şerefe ve halk içinde şöhrete erişmesine ve halk içinde değerinin artmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ağzına inci soktuğunu görmesi, o kimsenin dinini iyi yaşayan bir kimse olduğuna işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi ağzından inci saçtığını insanların ve kendisinin o incileri al­dıklarını görmesi, o kimsenin hikâye söyleye­rek halka vaaz ve öğüt vermesine ve insanların ondan faydalanmasına işâret eder.

Rüyada ağzından inci çıktığını görmek, vaaz ve nasihate, takva ve veraya işâret eder.

Rüyada bir inciye mâlik olduğunu görmek, evlenmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada emânet bir inci alma­sı, ömrü olmayan bir çocuğa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada denizden veya nehir­den, birçok inci çıkardığını görmesi, devletin hâzinelerinden veya o nehire mensup kimsele­rin malından helal mala erişmesine işâret eder.

Rüyada kuyuya veya ırmağa inci attığını gör­mek, insanlara iyilik ve ihsan etmeye işâret eder.

Rüyada çok inci görmek, hizmetçilere işâret eder.

Rüyada bir çok incisi olduğunu görmek, çok mala ve nîmete kavuşmaya işâret eder.

Miras gözleyen kimsenin rüyasında çok inci görmesi, kendisine ait olacak birçok mala işâret eder.

Yine rüyada çok inci görmek, âlim için il­me; vali için valiliğinin devamına; tüccar için ticarete; esnaf ve zanaatkar için onların mes­leklerine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada inciyi bir kuyuya veya bir nehire attığını görmesi, o kimsenin insan­lara iyilik etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin inci saydı­ğını görmesi, o kimseye meşakkat ve mihnet isabet edeceğine işâret eder.

gir kimsenin kendisine inci verildiğini gör­mesi o kimsenin ululuğa erişmesine ve izzete işaret eder.

Rüyada inciden yapılmış kelepçe görmek, nikâha veya maldan bir parçaya ya da Kur’ân’dan bir hatim indirmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada dizilmiş veya dizilme­miş dağınık incileri bir çöplüğe veya bir yola ya da incinin orada bulunması çirkin görülecek bir yere attığını görmesi, o kimsenin ilim ehli olma­yan kimseye ilim öğretmesine ve o şekilde ameli de hafife almış olmasına işâret eder.

Tabirce incinin büyüğü küçüğünden daha faziletlidir.

Bazen de incinin büyüğü, Kurandan uzun sûrelere işâret eder.

Rüyada henüz delinmemiş inci görmek, bâkireye işâret eder.

Rüyada delinmiş inci görmek, kendisinde zahmet olmayan ve çabucak elde edilecek bir rızka işâret eder.

Rüyada görülen inci, kadınlar için hayır ve berekettir.

Nikâhlı olmayan bir kadının rüyasında inci görmesi, nikahlanmasına ve evlenmesine işâret eder.

Çocuğu olmayan bir kadının rüyasında inci görmesi, çocuğunun olmasına işâret eder.

Kocası ve çocuğu olan bir kadının rüyasın­da inci görmesi, o kadının zengin olmasına işâret eder.

Hanımının rüyada kendisine bir inci verdi­ğini görmek, hanımından olacak güzel bir er­kek çocuğa işârettir.

Hanımının rüyada kendisine parlak olma­yan bir inci verdiğini görmek, hanımından olacak güzel bir kız çocuğa işârettir.

Rüyada hanımından bir inci aldığını ve o inciyi bir sandık içinde gizlediğini veya üzerine bir bez örttüğünü görmek, hanımından doğa­cak kız çocuğuna işâret eder.

Rüyada inci ve cevher delen birisini görmek, işlerin düzgün olmasına, müşkül ve zor şeylerin kolaylaşmasına ve evlenmeye işâret eder.

Rüyada İnci Görmek konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Rüyada İnci Görmek yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
yorum Yap
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com