HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

Vekillikten Kadroya Geçiş Sınavı duyurusu

0

Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında vekil imam-hatip ve vekil müezzinkayyım olarak görev yapan personelden 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un geçici 20 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanların kadroya geçirilmesi için sözlü sınav yapılacaktır.” I. BAŞVURU ŞARTLARI 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak, 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak, 3. 28.11.2022 tarihinde vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak Başkanlığımızda görevde olmak, (Başkanlığımızda 28.11.2022 tarihinde resmi olarak söz konusu unvanlarda görev yapmadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuru, sınav ve atama işlemleri iptal edilecektir.) 4. 2020 veya 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) KPSSP124, KPSSP123, KPSSP122 puan türlerinin herhangi birinden en az 50 puan almış olmak, 5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak. II. BAŞVURU İŞLEMLERİ 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.03.2023 – 27.03.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır. 2. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. 3. Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları otomatik olarak onaylanacaktır. 4. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ortaöğrenim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara manuel olarak girecek ve öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca yapılacaktır. 5. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir. 6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır. 1/3 EK 7. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır. 8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 9. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR 1. Sınav süreci ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI 1. Sınav sözlü olarak Ankara, İstanbul (Anadolu) ve Kayseri’de yapılacaktır. 2. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda tercih edeceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır. 3. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir. 4. Sınav Konuları: A) İmam-hatip için; a) Kur’an-ı Kerim (70 puan), b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan), c) Hitabet (10 puan). B) Müezzin-kayyım için; a) Kur’an-ı Kerim (70 puan), b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan), c) Ezan ve ikamet (10 puan). 5. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. 6. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. 7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 1. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma 2/3 EK Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen usulde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. , 2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir. VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI 1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. 2. Başarı sıralaması, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana ve yaşı büyük olana öncelik verilecektir. VII. DİĞER HUSUSLAR 1. 7315 sayılı G üvenlik S oruşturması ve A rşiv A raştırması K anunu gereğince arşiv araştırması sonucu olumlu olan ada yların ataması yapılacaktır. 2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir. 3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır. 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. VIII. İLETİŞİM Yazışma Adresi Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA Telefon (0312) 295 70 00 Fax (0312) 285 85 72 E-posta persis@diyanet.gov.tr İlgililere duyurulur. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaynak

Vekillikten Kadroya Geçiş Sınavı duyurusu konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Vekillikten Kadroya Geçiş Sınavı duyurusu yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
yorum Yap
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com