HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

Hz Muhammed Sevgisi

0

Hz Muhammed Sevgisi

Bir adam Allah’ın Rasûlü (a.s)’ne geldi ve:

“Ey Allah’ın elçisi, sen bana kendimden, ailemden ve çocuklarımdan daha sevgilisin. Ben evdeyken seni hatırlıyorum, hatırlayınca da sana gelip yüzüne bakmamaya sabredemiyorum, senin ayrılığına dayanamıyorum.

Benîm ve senin ölümünü hatırladığımda da biliyorum ki sen cennete girdiğinde elbette diğer peygamberlerle birlikte yüksek bir mertebeye yükseltileceksin. Ben ise cennete girdiğimde -eğer oraya girebilirsem- korkarım seni orada göremeyeceğim.” dedi.

Bunun üzerine Allah’ın Rasulü hiç cevap vermedi ve bir müddet sükut etti. Ardından Cebrail (a.s) vahiy indirdi. Gelen vahiyde bu Peygamber aşığına cevabı Allahü Teala veriyordu.

“Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!” (Nisa 69)

Peygamber’e itaatin yani bağlılığın ön şartı onu sevmek, ona aşık olmak hatta onu her şeyden daha çok sevmektir. Hz. Ömer (r.a) birgün Allah’ın rasulüne :
“Ey Allah’ın Rasulü! Ben seni kendi canım dışında her şeyden daha çok seviyorum.” dedi.

Peygamberimiz (a.s) :

“Canım elinde olan Allah’a yemin olsun ki kendi canından da daha çok sevmedikçe olmaz” buyurdu.

Hz. Ömer : “Şimdi seni kendi canımdan da daha çok seviyorum” deyince Allah’ın rasulü:

“Şimdi oldu” buyurdu. (Buhari-HN:6632)

Peygamber model ve örnek olarak gösterilen kutlu elçidir. Peygamber Kuran’ın, yüksek İslami ideallerin yaşanabileceğinin somut örneğidir. Hz. Peygamber Kuran’ın ete-kemiğe bürünmüş şekli olup her yönüyle Müslümanlar için örnek bir şahsiyettir. Bu şahsiyeti örnek edinmenin yolu onu sevmek ve ona aşık olmaktan geçer. Çünkü aşık olan maşukunu aklından çıkarmaz, onu hep hatırlar, onun gibi olmak ister, yukarıdaki hadiste ifade edildiği üzere sürekli onunla beraber olmak ister. Gönlüne sevdiği kutlu elçi düşünce evinde duramayan ve ona koşan sahabe örneğinde olduğu gibi Peygamber aşkı, müminleri harekete geçiren bir motive unsurudur.

Hz. Peygamber’i sevmenin işareti ona bağlı olmak, onun emir ve tavsiyelerine uymak, onun yolunu takip etmektir. Hayata bakışımızda ve onu yaşayışımızda sünneti ölçü almaktır. Sünnet Müslümanlar için hayati önemi olan bir yaşam şekli olup müslümanın dünyaya bakışını belirleyen dini ölçüdür.

Hz. Peygamber’i seven ve ona aşık olan bir mümin gündelik hayatını O’nun emir ve tavsiyelerine göre düzenler. Bireysel yaşamı, aile, komşu ve diğer insanlarla ilişkilerini, ibadetlerini Hz. Peygamber’in yaşam ölçülerine göre düzenlerler.

Hz. Peygamber’i seven, ona aşık olan Müslüman onu her dem hatırlar. Onu hatırlamak demek ona bağlılığımızı, aşkımızı ifade etmektir. Dini literatürde buna “Salevat” denir. Hz. Peygamber’e salevat getirmek her müminin görevidir. Kuran’ı Kerim’de Allahü Teala şöyle buyurur:
“Âllâh ve O’nun melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey mü’minler, siz de Ona salât (ve dua) ediniz ve samimiyetle selam veriniz” (Ahzab, 33/56).
Bu ayete göre Hz. Peygamber’e salevat getirmek, ona dua etmek her müslümana farzdır. O’nun ismi anıldığı zaman her mümin Hz. Peygamber’e salevat getirmeyi bir görev saymalıdır. Peygamberimiz (a.s)’in “Kim bana bir salât getirirse, Allah ona on salât (mağfiret) eder.” Ve “Bana en çok salevat getiren kişi kıyamet gününde bana en yakın olandır” sözleri salevatın önemini gösterir. Salevat şekillerini şöylece sıralayabiliriz:

“Âllâhümme salli alâ Muhammed . (Anlamı: Allâhım! Muhammedi rahmetinle tebrik et.)
Sallallahu aleyhi ve sellem Anlamı: Allah ona rahmet ve esenlikle muamele etsin.
Bunların yerine “Allahümme Salli ve barik” dualarını okumak da mümkündür.

Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine :

Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 1-) 🕌 İlk Cuma Namazı Ranuna Vadisi , Kuba Mescidinde Kılınmıştır. 🕌
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 2-) 1⃣ Cuma Namazı Hicretin 1. Yılında Farz kılındı. 1⃣
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 3-) 📢 Ezanı Rüyasında Gören Sahabe , Abdullah b. Zeyd b. Salebe. 📢
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 4-) 📈 İlk Nüfus Sayımı Hicretin 1. Yılı Yapıldı. 1500 Müslüman Sayıldı. 📈
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 5-) 🏹 Hz. Peygamberin Bizzat Katıldığı Seferlere ”Gazve” denir. İlk Gazve ”Ebva” 🏹
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 6-) 🗡 Hz. Peygamberin Katılmadığı Seferlere ”Seriyye” denir. 🗡
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 7-) 🗿 Cahiliye Döneminde Tapılan Önemli Putlar, ”Hübel – İsaf ve Naile – Lât – Menât – Uzzâ” 🗿
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 8.) 🎪 Cahiliyede Kurulan Panayırlar , Ukâz – Mecenne – Zülmecâz – Hubâşe 🎪
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 9-) ☇ Cahiliye Döneminde Haram Aylarda Yapılan Savaşlara , ” Ficar ” denir. ☇
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 10-) 🏡 Cahiliyede Adaletsizliklere karşı kurulan ve Peygamber Efendimizin Katıldığı tek Cemiyet , ” Hılfu’l Fudul ” 🏡
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 11-) 🔎 Peygamber Efendimize ilk Vahiy Gelince Hz. Hatice Görüşüne Başvurmak için Amcasının Oğlu ”Varaka B. Nevfel’‘ ile görüştü. 🔎
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 12-) 🕊 Vahyin Bir Süreliğine Kesilmesine ” Fetret ” denir. 🕊
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 13-) 🌄 Hz. Peygamber ilk Açıktan Peygamberliğini Duyurduğu yer , ” Safa Tepesi ” 🌄
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 14-) 🐪🐫 İlk Hicret ” Habeşistan ” Oldu. 🐪🐫
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 15-)💧Hz. Hatice ve Peygamber Efendimizin Amcası Ebu Talib’in Vefat Ettiği Yıla , ” Hüzün Yılı ” denir. 💧
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 16-) 🐪 Peygamber Efendimiz Taife giderken yanında arkadaş olarak ” Zeyd B. Harise’yi ” aldı. 🐪
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 17-) 🌴 Taif’te Saldırıya Uğrayan Rasulullah ” Utbe ve Şeybe ” İsimli Kardeşlerin Bağına Sığındı. 🌴
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 18-) 🍇 Peygamber Efendimize Üzüm İkram Eden ve Müslüman Olan Köle ” Addas ” 🍇
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 19-) 🕋 Hz. Peygamber Tekrar Mekke’ye ” Mut’im b. Adi ” nin Himayesi Altında Girdi ve Kâbeyi Tavaf Etti. 🕋
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 20-) 🌙 Hz. Peygamberin Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya yaptığı Gece Yolculuğuna ” İsra ” Kudüsten Göğe Yükselmesine ” Mirac ” denir. 🌙
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 21-) 🐫 Medine’ye İlk Hicret eden Kişi ” Ebû Seleme ” 🐫
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 22-) 🐪 Hz. Peygamberin Hicret Ettiği Devenin Adı ” Kasva ” 🐪
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 23-) 🔦 Medine’ye Hicret’te Peygamber Efendimize ve Hz. Ebubekir’e Rehberlik Eden Kişi ” Abdullah B. Uraykıt ” 🔦
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 24-) 🕸 Sevr Mağarasına 3 Gün Sığınan Hz. Peygamber ve Kılavuz Sabah Hicret için Yola Çıktı. 🕸
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 25-) 🐎 Hicret Yolunda Hz. Peygambere Suikast için Gidip Atı Çamura batan ve Müslüman Olan Kişi ” Sürâka B. Mâlik ” 🐎
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 26-) 🏠 Hz. Peygamber Medine’de Devesinin Çöktüğü ” Ebû Eyyub Halid b. Zeyd el-Ensari ”nin evinde misafir oldu. 🏠
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 27-) 👤 Muhacir ve Ensar kardeşliğine ” Muahat ” denir. 👤
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 28-) 🏚 Kimsesiz Müslümanlarla İlim Tahsil Etmek İsteyen Sahabeler için Mescidi Nebevinin Arka Kısmında ” Suffe ” Yapıldı. 🏚
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 29-) 📄Medine Belgesine ” Müvadea ” denir. 📄
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 30-) 🏺 Hicretin 2. Yılı Şaban Ayında ” Ramazan Orucu Farz Kılındı ” 🏺
31-) 📋 Hz. Peygamber Medine’ye Hicret Ettiğinde ilk iş olarak Mescid yapmıştır. Mescidin Arsasını ” Hz. Ebubekir ” Satın Aldı.📋
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
32-) ⚔ İslam Ordusunun ilk Büyük Zaferi ” Bedir Savaşı ” ⚔
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
33-) 🗡 Bedir Savaşı “Hicretin 2. Yılında Yapıldı” 🗡
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
34-) 🤺 Arap Geleneğine Göre Savaş ” Mübareze yani Teke Tek Vuruşma Şeklinde Başlar” 🤺
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
35-) 🔥Bedir Savaşında “Ebu Cehil”Öldürüldü🔥
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
36-) 📖 Esirler 10 Müslümana Okuma-Yazma Öğretme Şartı ile Serbest Bırakılıyordu. 📖
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
37-) 📕 Bedir Savaşı ” Enfal ve l-i İmrân Sûresinde ” Geçmektedir. 📕
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
38-) 🚫 Bedir Savaşı Sonrası Medine’de Yahudilerin Barış Antlaşmasını Bozup Müslüman bir Kadına Saldırması Sonucu ” Beni Kaynuka ” Gazvesi yapıldı. Medine’den Çıkarıldılar. 🚫
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
39-) 🇸🇦 Uhud Savaşında Sancağı Taşıyan kişi “Musab b. Umeyr” 🇸🇦
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
40-) 🏹 Uhud Savaşı Okçular Komutanı “Abdullah B. Cübeyr”. Peygamber Efendimizin Kılıcını Kullanan “Ebû Dücâne” 🏹
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
41-) 🗡 Savaşın Kazanıldığını Sanıp Tepeyi Terkeden Okçulara o zaman Müslüman olmayan ” Halid b. Velidin Ordusu Saldırdı ” 🗡
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
42-) 🍂 Hz. Hamza , Vahşi b. Harb Tarafından Şehid Edildi. Toplam 70 Şehid 🍂
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
43-) 🎗 Peygamber Efendimizin Çukura Düştüğü ve Dişinin Kırıldığı Savaş , “Uhud” 🎗
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
44-) 📕 Uhud Savaşı ” l-i İmran Suresinde ” Geçmektedir. 📕
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
45-) 📌 Uhud Savaşından Hemen sonra Güçlü Gözükmek için Müşrik Ordusunun Takip Edildiği Gazve ” Hamrâülesed Gazvesi ” 📌
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
46-) 💧 İslamı Anlatmak için Giden Sahabe Heyetinin Şehid Edilmesi “Bi’r-i Maûne Faciası”💧
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
47-) 🌪Bi’r-i Maûne Faciası Peygamber Efendimizin Beddua ettiği ilk Olaydır. 🌪
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
48-) 💧 Bir Diğer Tebliğ Sahabelerini Şehit Etme olayı , ” Recî Vak’ası “💧
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
49-) 🗡 Hz. Peygambere Kaya Yuvarlayarak Suikast yapmak istemeleri sonucu ” Beni Nadir Gazvesi ” Yapıldı. 🗡
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
50-) ☇ Bu olaydan sonra ” Benî Mustalik Gazvesi ” Yapıldı. ☇
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
51-) ⚘ Hz. Peygamber Benî Mustalik’in Reisi Hâris’in Kızı Cüveyriye ile Evlendi ve Bu Kabile İslâmiyet’i Kabul Etti. ⚘
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
52-) ☡ Mustalikoğulları Gazvesi Sonunda ” İfk Hadisesi ” Yani Hz. işe’ye İftira Atıldı. ☡
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
53-) 📘 Hendek Savaşı Kur’ân-ı Kerim’de “Ahzab” Sûresinde Geçer. 📘
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
54-) ⛏ Hendek Kazılması Fikrini Veren ” Selmân-ı Fârisi. ⛏
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
55-) ⭐ 23 Gün Devam Eden Savaşı Müslümanlar Kazandı ⭐
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
56-) ⚔ Hendek Savaşından Sonra Müslümanları Arkadan Vurmak İsteyen Kabile İle ” Kurayza Gazvesi ” Yapıldı. ⚔
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
57-) 🛢 Hudeybiye Antlaşması Mekke Müşrikleri ile Hudeybiye Kuyusu Civarında Yapılmıştır. 🛢
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
58-) 🕋 Müşrikler Kâbe’yi Ziyarete izin Vermediler. Sadece ” Hz. Osman “a İzin Verdiler. 🕋
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
59-) 🌳 Peygamber Efendimiz Hudeybiye’de Bir Ağacın Altında Ashabından Savaşmak için Biat Aldı. ” Bey’atürridvân ” 🌳
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
60-) 📑 Anlaşma Süresi 10 Yıl. 2 Taraf Savaşmayacak. Bu Yıl Kâbe Ziyaret Edilmeyecek. Mekke Müşriklerinden Müslüman olan Olursa Mekke’ye İade Edilecek , Medine’den Mekke’ye Katılan Olursa İade Edilmeyecek. 📑
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
61-) ☾ Rasulullahın, Gıyabi Cenaze Namazını Kıldığı Kişi ” Necaşi ” ☾
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
62-) 🌙 Hz. Peygamberin Mâriye ile Olan Evliliğinden Son Çocuğu “İbrahim” Dünyaya Gelmiştir. 🌙
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
63-) 🗡 Hayber Yahudileri Müslümanlara Karşı Savaş Hazırlığına Başladılar. Bunun üzerine İslam Ordusu Hayberi Fethetti. 🗡
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
64-) ☡ Hayber’in Fethinden Sonra Zeyneb Adındaki Bir Kadın, Peygamber Efendimizi Oğlak Eti İkram Ederek Zehirlemeye Kalkıştı. ☡
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
65-) ⚘ Hz. Peygamber Esirler Arasında Bulunan Yahudi Liderlerden Huyeyy B. Ahtab’ın Müslüman Olan Kızı Safiyye ile Evlendi. ⚘
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
66-) 🐪 Hudeybiye Antlaşmasından 1 Yıl Sonra Antlaşmada Kararlaştırılan Umre İçin Hazırlık Başladı. 2 Bin Kisi ile Umre İçin Mekke’ye Doğru Yola Çıkıldı. 🐪
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
67-) 🏕 Müslümanların Geldiğini Duyan Mekkeliler 3 Günlüğüne Şehri Terk Edip Dağlara Çıktılar. 🏕
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
68-) 🕋 1 Yıl Önce Eda Edilemeyen Umre’nin Yerine Yapıldığı İçin Bu Umre’ye ” Umretü’l-Kaza ” Denildi. 🕋
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
69-) 🕋 Fetih Sûresinin 27. Ayetinde Bildirildiği Şekilde Rasulullahın Rüyası Doğru Çıkmış ve Huzur içinde Kâbe Ziyaret Edilmişti. 🕋
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
70-) 🌹 Bu Umre’den Kısa Süre Sonra Kureyş Eşrafindan “Halid B. Velid , Amr B. As , Osman B. Talha” Medine’ye Gelip Müslüman Oldular. 🌹
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
71-) 🌼 Hz. Peygamber Bu Umre Esnasında Amcası Abbas’ın Baldızı “Meymune” İle Son Evliliğini Yaptı. 🌼
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
72-) ⚔ Müslümanlar ile Bizans Arasında Yapılan ilk Savaş ” Mute Savaşı ” ⚔
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
73-) ☇ Savaşın Sebebi , ” Elçi Haris B. Umeyr’in ve İslam Davet Ekibinin Şehid Edilmesi. ” ☇
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
74-) 🏹 Hz. Peygamberin Belirlediği Mute Savaşı Komutanları Sıra ile ; ” Zeyd B. Harise – Cafer B. Ebu Tâlib – Abdullah B. Revâha ” Hepsi Şehid Düşerse Askerler Aralarından Birisini Komutan Seçecek. 🏹
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
75-) 🛡 Bütün Komutanlar Şehid Düşünce ” Halid B. Velid ” Komutan Seçildi. 🛡
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : ***
76-) 🗡 Savaş Taktiği ile Olağanüstü Başarı Gösteren Halid B. Velid , Peygamber Efendimiz Tarafından “Seyfullah” Yani Allahın Kılıcı Lakabını Aldı. 🗡
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 77-) 🚫 Hudeybiye Antlaşması’nın Üzerinden 2 Yıl Geçmeden Mekke Müşrikleri Anlaşmayı Bozdular. 🚫
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 78-) 🐫 Ebû Rühm el-Gifâri’yi Vekil Bırakan Hz. Peygamber, 10 Bin Kişilik Ordusuyla 630 Yılında Medine’den Ayrıldı. 🐫
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 79-) 🐪 Mekke’ye 20 Ramazan 630 Cuma Sabahı Girildi. 🐪
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 80-) 💖 Öğle Namazının Ardından Önce Müslüman Olan Erkekler , Ardından Kadınlar Müslüman Olarak Hz. Peygamber’e Biat Ettiler. 💖
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 81-) 🏹 Sıranın Kendilerine Geldiğini Düşünen Hevàzin ve Sakîf Kabileleri Savaş Hazırlığına Başladı. 🏹
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 82-) 🗡 Bu Kabileler ile “Huneyn Gazvesi” Yapıldı. 🗡
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 83-) ➖ Peygamber Efendimizin Son Çocuğu İbrahim, Hicretin 8. Yılı İçinde Doğdu. Peygamberimiz’in Kızı Zeynep Bu Yıl Vefat Etti. ➖
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 84-) 🕌 Hicrî 8. Yılın Sonlarına Doğru, Önceden Minberi Olmayan Mescid-i Nebevi’ye 3 Basamaklı Bir Minber Yapıldı. Rasûlullah Bundan İtibaren Hutbelerini Bu Minberin Üçüncü Basamağında Okumaya Başladı. 🕌
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 85-) 🏹 Bizanslılar’ın Medîne’ye Saldırı İçin Savaş Hazırlığı Yaptığı, Suriye’deki Hristiyan Arap Kabilelerinin de Onlara Katıldığı Haberinin Alınması Sonucu “Tebük Gazvesi” Yapıldı. 🏹
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 86-) ⬆ Kur’an’da Tebük Gazvesi’nin Düzenlendiği Zamana ” Sâatü’l-Usre ” ( Güçlük Zamanı ) Denilmiştir. ⬆
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 87-) 🚫 Bu Arada Münafıklar Bozgunculuk Yapıp , Bu Sıcakta Sefere Çıkılmaz Diyerek Müslümanları Seferden Alıkoymak İstiyorlardı. 🚫
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 88-) ⏳ Bu Olay Üzerine Uyarıcı Ayet İnmesi Üzerine Savaş Hazırlığı Hızlandı. Hz. Ebu Bekir Bütün Malını , Hz. Ömer Yarısını , Hz. Osman ise En Büyük Yardımı Yaptı ⏳
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 89-) 📃 Cizye Ayeti ilk defa Tebük Seferi Esnasında Burada Yaşayan Yahudi ve Hristiyanlara Uygulandı. 📃
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 90-) ➡ 20 Gün Civarında Tebük’te Bekleyen Hz. Peygamber Düşmanın Savaşmayacağını Anlayınca Geri Dönüş Emri Verdi. ➡
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 91-) ⛏ Sefer Dönüşü Medîne’ye Yaklaşıldığında, Peygamberimizi Karşılayan Bir Grup Münafık, Kûba Köyünde Yapmış Oldukları Bir Mescidde Namaz Kılmasını İstediler. Bu Sırada İnen Ayette, Bu Yapının Münâfıkların Toplanması İçin Yapılmış Bir Fitne Yuvası Olduğu Haber Verildi. Resûlullah, Birkaç Sahabi Göndererek Kur’an Dilinde ” Mescid-i Dırâr ” diye İsimlendirilen Bu Yapıyı Yıktırdı. ⛏
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 92-) 🕓 Sefere Özürsüz Katılmayan Ensar’dan 3 Kişi , Ka’b B. Mâlik , Mürare b. Rebi , Hilal B. Ümeyye. 50 Gün Cezadan Sonra Affedildiler.🕓
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 93-) 🕋 Hac, Hicretin 9. Yılında Farz Oldu. Hz. Ebu Bekir Hac Emiri Olarak Görevlendirildi. 🕋
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 94-) 📑 Müşriklere 4 Maddelik Ültimatomu Hz. Ali Minâ’da Açıkladı. ” Müşrikler Bu Seneden Sonra Kâbe’ye Yaklaştırılmayacak – Kâbe’yi Çıplak Tavaf Etmek Yasaklanmıştır – Müminlerden Başkası Cennete Giremeyecektir – Önceden Yapılan Andlaşmalar, Süresi Doluncaya Kadar Bozulmayacak ” 📑
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 95-) 📗 Hicretin 10. Yılında Ramazan Ayında Cebrail, Hz. Peygambere Kur’ân-ı Kerim’i 2 defa Tilâvet Ettirdi. 📗
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 96-) 📄 Arafat’ta Veda Hutbesini Okuduktan sonra Artık Dinin Tamamlandığını Bildiren Son Ayet Nazil Oldu. Maide 3. Ayet 📄
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 97-) 🕋 Hz. Peygamber Ömrü Boyunca 1 Kere Hac Etmiştir. ” Veda Haccı ” 🕋
***
Asrı saadetin Siyer Köşe Taşları Medine : 98-) ❤ Veda Hutbesinden Yaklaşık 3 Ay Sonra Rahatsızlanan Hz. Peygamber, Namazları Hz. Ebu Bekir’in Kıldırmasını Emretti. Hz. Peygamber, 632 Yılında 63 Yaşında Ebedî leme Göç Etti. ❤

 

 

Hz Muhammed Sevgisi konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Hz Muhammed Sevgisi yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
yorum Yap
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com