HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

Peygamberimiz ve Aile – Sesli Kitap

0

“Bir aile sahibi olmak fıtrî bir duygudur. Bir yuva kurmak ve hayatı bir aile ortamında sürdürmek, hayatın olmazsa olmazıdır. Sevgi, şefkat ve merhametle dolu bir ailede doğup büyüyen insan, hayata ve insana aynı duygularla bakar. Bu bakımdan sevgi, şefkat ve merhametin hâkim olduğu bir aile iklimi, insanların, toplumların ve yeryüzünün huzuru için vazgeçilmezdir.” Kur’ân-ı Kerîm insana ve insanlar üzerinden topluma hitap eder. Bu yüzden insan ve insanın yetişmesinde büyük öneme sahip olan ailenin Kur’ân-ı Kerîm’de özel bir yeri vardır. Aynı zamanda toplumun en küçük birimi olan ailedeki mutluluk ve huzurun, toplumsal mutluluk ve huzurun temin edilmesindeki vazgeçilmez şart olduğunu en güzel örnekleriyle Hz. Peygamber’in aile yaşantısında görmek mümkündür. Her türlü değerin itibarsızlaştırıldığı, bireyselliğin şekillendirdiği bencilliğin ve çıkar ilişkilerinin girdabı içinde huzur ve sekinetin kaybedildiği, sevginin maddi kaygı, özenti ve gösterişe hapsedilip buharlaştığı bir çağdayız. Popüler kültürün, lüks, tüketim ve güç tutkusunun tetiklediği dünyevileşme hastalığının hayatı çepeçevre kuşattığı modern zamanda, bu durumdan en çok etkilenen yapı hiç şüphesiz aile olmuştur.

Bu noktada ” aile yapısının geleceği ne olacak? ” sorusunun cevabı aranmış ve bu itibarla, nebevi ilke ve değerleri kuşandığımız mutlu bir hayatın, ideal bir topluma ve daha güzel bir dünyaya uzanan yolda önümüzü aydınlatarak ailelerin gerçek manada, bütün boyutlarıyla huzur yuvası olmasına katkı sunması temennisiyle elinizdeki eser istifadenize sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER:

SUNUŞ / Prof. Dr. Ali Erbaş

KUR’AN’DA AİLE: SEVGİ, ŞEFKAT VE MERHAMET İKLİMİ / Doç. Dr. Mesut Kaya

AİLE SAADETİ İÇİN KUR’ÂN’DAN ÖĞÜTLER / Doç. Dr. Mahmut Öztürk

AİLE İLİŞKİLERİNDE HZ. PEYGAMBER’İN ÖRNEKLİĞİ / Prof. Dr. Ali Akpınar

HÂNE-İ SAÂDETİN BİR FERDİ OLARAK ALLAH RESÛLÜ (S.A.S.) VE ÖRNEKLİĞİNİN MAHİYETİ / Dr. Öğr. Üyesi Rahile Kızılkaya Yılmaz

HZ. PEYGAMBER’İN HANIMLARA KARŞI SERGİLEDİĞİ İNCELİK VE ZARAFET ANLAYIŞI / Prof. Dr. Saffet Sancaklı

AİLEYİ AYAKTA TUTAN AHLÂKİ DEĞERLER / Prof. Dr. Huriye Martı

AİLE ÜZERİNE DÜŞÜNCELER / Prof. Dr. Sadettin Ökten

TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE AİLE KURUMUNDA YAŞANAN FARKLILIKLAR VE SÜREKLİLİKLER / Dr. Olgun Gündüz

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=419

Kaynak

Peygamberimiz ve Aile – Sesli konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Peygamberimiz ve Aile – Sesli yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
yorum Yap
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com