HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

Rüyada Çocuk Görmek

Rüya Tabirleri Yeni Rüyada gördüm Yorum Mehmet Emin Aksakallı Hoca Hacumrehaber.com Özel
0

Rüyada Çocuk Görmek

Kucakta taşınacak kadar büyümüş bir be­beği rüyada görmek, üzüntü ve kedere yo­rumlanır.

Bir kişi rüyada birtakım çocuklarının doğdu­ğunu görmesi, üzüntü ve kedere yorumlanır.

Bir kimse rüyasında küçük bir çocuğu doğurduğunu görse, o kimsenin dünyaca ilerleme- ine üzüntü ve keder çekmesine delâlet eder.

Rüyada buluğ çağına ermiş çocuğu gör­mek, izzet ve kuvvete işârettir.

Bazen, küçük bir çocuğu olan kişi, o ço­cuğun büyük bir adam olduğunu görürse, o kişinin güç ve kudretine yorulur.

Kur’ân okumayı önceden bilen bir kimsenin rüyada okula giden bir çocuğu olduğunu görmesi günahından tövbe etmesine işâret eder.

Tüysüz bir çocuğu olduğunu gören kişi, annesi tarafından mirasa kavuşur.

Fakir bir kişinin rüyada anasından doğmuş bir çocuk olduğunu görmesi, rızka ve zengin­liğe kavuşmasına yorulur.

Zengin bir kişinin rüyada çocuk olduğunu görmesi, iyi değildir ve onun kayba uğrayaca­ğına yorulur.

Eşi hamile olan bir kişi yüzünü çocuk yüzü gibi görürse, hanımı kendine benzeyen bir erkek çocuğu doğurur.

Rüyada bir çocuğu arkasına alıp götürdüğü­nü gören kişi, bir mülkü idare etmeye başlar.

Büyük bir insanın rüyada meme emen bir çocuğa dönüştüğünü görmesi, cehalet sebe­byle insanlığını kaybetmesine yorulur. Eğer o kişi, üzüntü, keder ve sıkıntı içindeyse, bun­lardan kurtulup sağlık ve afyete kavuşur. Gü­nahlardan tövbe ederek anasından yeni doğ­muş gibi saf ve günâhsız olur.

Bazı yorumcular, rüyada evlenmeksizin küçük bir çocuğu olduğunu görmek, dünyada ilerlemeye, sağlık, emnyeteyorumlanır.

Küçük çocuklar, küçük ve basit üzüntülere işâret eder.

Bazen çocuk görmek, sevinç ve ziynete; bazen de rüya sahibinin hırs ve tamahı terk edip dar bir geçime kanaat ederek, geçim yollarını araştırmadan âcizlik göstermesine işâret eder.

Rüyada çocuk öldürmek, Hızır aleyhisselâm’ın kıssasında olduğu gibi birçok ilimleri elde etmeye işârettir.

Rüyada çocuk görmek, bir kadın için çocuk sahi­bi olmaya yorumlanır. Rüyada çocuk arabası görmek, bulunduğu durumdan daha güzel bir hayata kavuşacağına işarettir.

Rüyada çocuk görmek, hal ve duruma göre yorum ka­zanır. Bazı yorumculara göre, rüyada çocuk görmek, hayır ve sevince işaret olarak tabir olunmuştur.

Rüyada çocuğun vaktinden evvel konuştuğunu görmek, hayrete, şaşılacak bir habere işarettir şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyasında küçük bir bebeğin annesinden süt emdiğini görse, bu rüya bebeğin bulunduğu eve bolluk ve bereketin yağacağına işaretle yorumlanır.

Birçok yorumcuya göre: Rüyada çocuk görmek, hayra ve iyiye, işaretle tabir olunur. Bir kadının rüyasında küçük bir çocuk görmesi, kendisinin bir çocuğu dünyaya geleceğine veya bir torunu olacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada yeni doğmuş bir çocuk görmek, sevinç ve sürûra işâret eder.

Rüyada görülen çocuk dünyanın neşesine, bazen de fitne ve sıkıntılarına işâret eder.

Rüyada görülen çocuk bazen kusura, gü­naha ve suç işlemeye işâret eder.

Rüyada çocuğu kucağına alıp sevdiğini görmek, hayır ve menfaate işârettir.

Çocuğu olmayan bir kadının rüyasında kuca­ğında çocuk görmesi, çocuğu olmasına işârettir.

Rüyada bir bebeğin süt emdiğini görmek, evdeki rızık ve bereketin bolluğuna işârettir.

Rüyada görülen küçük çocuklar, basit ve küçük üzüntülere işârettir.

Rüyada küçük çocuğunun serpilerek büyü­düğünü ve adam olduğunu görmek güç ve kudrete işârettir.

Çocuğu sırtına bindirdiğini görmek üzüntü ve kedere işârettir.

Rüyada kucakta taşınacak kadar küçük çocuk görmek üzüntü ve kedere; büluğ çağı­na yaklaşmış çocuğu görmek de müjdeye işârettir.

Rüyada okula giden bir çocuğu olduğunu görmek, tövbe etmeye işârettir.

Rüyada anne ve babanın kendi çocuğunu kucağında görmesi, şefkat ve merhamete; başkasının çocuğunu sevmeleri de, yetimleri himaye etmeye ve kimsesiz çocuklarla ilgilen­meye işarettir.

Yoksul bir kimsenin rüyasında çocuk oldu­ğunu görmesi, rızka ve zenginliğe işârettir.

Hasta kimsenin rüyasında çocuk olduğunu görmesi, âhirete göçebileceğine işârettir.

Zengin bir kimsenin rüyasında çocuk ol­duğunu görmesi, olumsuzluğa, işlerinin kemâle ermemesine işârettir.

Evlenmediği halde rüyasında çocuğu oldu­ğunu görmek, ilerlemeye, sıhhat, emniyet ve şerefe işârettir.

Rüyada küçük bir çocuk olduğunu görmek, anne tarafından mirasa kavuşmaya işârettir.

Rüyada cami, sokak gibi biryere bırakılmış olan çocuğu görmek, düşmanayahut olumsuz değişikliklerin giderek, her şeyin eski haline avdet etmesine, üzüntü ve kederin gitmesine işârettir.

Rüyada çocuğun başında çıban görmek, onun akıllı ve zeki bir çocuk olduğuna işârettir.

Rüyada çocuk öldürdüğünü görmek, bir­çok ilim elde etmeye işârettir.

Rüyada Kız Çocuk Görmek

Rüyada kız çocuğu görmek, rızka, hayırlı nîmete işârettir.

Bazen de rüyada kız çocuğu görmek, üzüntü ve kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya işârettir.

Rüyasında bir kız çocuğunu sevdiğini ve öptüğünü gör­mek, rüyayı gören kişinin, en kısa zamanda büyük kazanç ve yarar elde edeceği hayırlı bir işe başlayacağına işarettir.

Rüyasında küçük bir kız çocuğunun kendisine güldüğünü gören kimsenin talihi ve kısmeti açılır şeklinde yorumlanır. Bu kız çocuğunun ağladığını görmek de sevince işarettir.

Bir kimse rüyasında kundaktaki küçük kız çocuğunun bir­denbire büyüyüp yürüyüverdiğini görse, bu rüya, rüya sa­hibinin, işinde gücünde, mesleğinde ve sanatında, ticare­tinde, malında mülkünde ve kazancında aniden ümit edilmeyecek bir şekilde gelişmeye ve büyümeye işarettir.

Rüyasında küçük bir kız çocuğunun öldüğünü görmek, iyi değildir. Ve yine daha önce ölmüş bir kız çocuğunu rüya da sağmış görmek de iyiye ve hayra yorumlanmaz.

Kız çocuğunun rüyada hastalanmış olduğunu görmek, iyi değildir rüya sahibi için maddi zarara işarettir. Eğer çocu­ğun iyileştiğini de aynı anda görürse, o zaman rüyası hayra yorumlanır ve maddi zarardan kurtulur şeklinde tabir edilir.

Bir kimse rüyasında küçük bir kız çocuğunu kucağında ta­şıdığını görse, bu rüya, rüyayı gören için, büyük nimete er­mektir, bol rızık ve menfaate kavuşacağına işarettir.

Rüyada küçük bir kız çocuğu görmek; küçük bir erkek ço­cuğu görmekten daha çok hayır ve iyiliğe işarettir demiş­lerdir yorumcular. Rüyada güzel şimali, sevimli ve güler yüzlü bir kız çocuğu görmek, rüyayı gören kişinin büyük bir hayır ve menfaate ereceğine işaretle yorumlanmıştır.

Bir kimse, rüyasında hanımının bir kız çocuk doğurduğu­nu görse, bu rüya, rüya sahibi kişinin, maksadına ereceği­ne bütün üzüntülerinin son bulacağına, sıkıntılarından kurtulacağına, en kısa zamanda mutlu bir insan olacağına işarettir şeklinde tabir olunur.

Keder ve sıkıntısı olan bir kimsenin, rüyasında küçük bir kız çocuğu görmesi, içinde bulunduğu üzüntü ve keder­den kurtulacağına işaret olarak tabir olunur.

Rüyada Erkek Çocuk Görmek

Hasta bir kadın veya erkek çocuk doğurdu­ğunu görürse hastalık ve kederden kurtulacağına işarettir.

Bir kimse rüyasında kendi hanımının bir erkek çocuk do­ğurduğunu görse, bu rüya, rüya sahibi kişinin servet ve saadetinin artacağına, kısmetinin açılacağına işarettir.

Bir kimse rüyasında küçük bir erkek çocuğu görse, bu rüyası, onun, sevineceğine ve mutlu bir güne ereceğine işarettir.

Rüyada birden çok oğlan çocuğu görmek, mala, hanıma ve birbiri ardınca çıkacak çok hayra işârettir.

Rüyada erkek çocuğu görmek ise müjdeye işârettir.

Rüyada Çocuk Görmek konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Rüyada Çocuk Görmek yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
yorum Yap
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com