HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

Cuma Hutbesi 24 Mart 2023 | Diyanet Cuma Hutbesi Tam Metin PDF RAMAZAN VE DAYANIŞMA

Ramazan ayının ilk Cuma günü olan 24 Mart 2023 hutbesi pdf dosyası olarak yayımlandı.

0

Ramazan ayının ilk Cuma namazına katılacak olan nasibli müslümanlara okunacak Cuma hutbesi yayınlandı. Mart ayının son Cuma hutbesi “RAMAZAN VE DAYANIŞMA” başlığı ile duyuruldu. İşte 24 Mart 2023 tarihli Cuma hutbesi…

Bugünkü Cuma Hutbesi (24 Mart 2023)

Tarih: 24.03.2023
ض

ْولَِيَٓاُء بَ ْع
هْم اَ
ضُ
ُ
ت بَ ْع﷽
ُمْؤِمَنا ُ
ْ
نوَن َوال
ُ
ُمْؤِم
ْ
َوال .
َم
ْيِه َو َسلَٰ
َعلَ
ُ
ي ا ّٰلل ه
ِ َصلَٰ
ُل ا ّٰلل ه
ُسو
اَل َر
َوق : َ

ُ
َس ا ّٰللَ
ْنَيا نَ ٰفَ
ُ
ُكْربًَة ِم ْن ُكَر ِب ال ٰد

م ْسلِم
ُ
َس َع ْن
َم ْن نَ ٰفَ

ِ
ُه ُكْربًَة ِم ْن ُكَر ِب يَْوم
َع ْن ِقَياَمِة
ْ
ال .
RAMAZAN VE DAYANIŞMA
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Mümin erkekler ve mümin
kadınlar birbirinin yardımcısıdır.”1
Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim bir
Müslüman’ın sıkıntısını giderirse, Allah da
kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir.”
2
Kıymetli Müminler!
Rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşun
müjdecisi Ramazan ayına dün itibariyle kavuştuk.
Bir yandan Ramazanın sevincini yaşarken diğer
yandan afetlerin acısını yüreğimizde hissetmeye
devam ediyoruz. Ramazanın gönüllerimizi
ferahlatan manevi ikliminde kardeşliğimizi
pekiştiren birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla
acılarımızı daha da hafifletecek, geleceğe ümitle
yürüyeceğiz inşallah.
Değerli Müslümanlar!
Aziz milletimiz, yaşadığımız felaketlerin
yaralarını sarmak için yine yardımlaşma ve
dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi.
Cenâb-ı Hak, bütün imkânlarını seferber eden,
duasını esirgemeyen her bir kardeşimizden razı
olsun. Ancak bütün yaralar sarılıncaya, yürekler
sükûnet buluncaya kadar birbirimize desteğimizi
sunmak, yardımlarımızı hız kesmeden devam
ettirmek kardeşliğimizin bir gereğidir. Zira birlik
ve beraberliğimizin, huzur ve güvenimizin
teminatı işte bu dayanışma ruhudur. Bu ruhla
aramızdaki sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarını
kuvvetlendiririz. Bu ruhla sevinç ve kederi, varlık
ve yokluğu paylaşırız. Bu ruhla kardeşlik ahlakını
kuşanırız.
Değerli Müslümanlar!
İslam medeniyeti bir dayanışma
medeniyetidir. Müminler, bu medeniyetin
yeryüzündeki temsilcileridir. Nitekim yüce
dinimiz İslam, dayanışma şuurunu her daim canlı
tutmamızı emretmektedir. Cenâb-ı Hak,
ى
هو
َوالٰتَقْ
ِ
ِبٰر
ْ
üzere takva ve İyilikَ “وتَ َعاَونُوا َعل َى ال
yardımlaşın.”3 buyurmaktadır. Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) ise bizleri şöyle tarif
بَ ْع ُضُه بَ ْع ًضا :etmektedir
ُبْنَياِن ، يَ ُش ٰدُ
ْ
َكال
ِ
ُمْؤِمن
ُمْؤِم َن لِلْ
ْ
ال
ٰنَ
ِ
إ
“Müminler tuğlaları birbirine sımsıkı
kenetlenmiş bir bina gibidir.”
4
Aziz Müminler!
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl
Ramazan ayında önemli bir konuyu gündeme
taşıyoruz. Yaşadığımız afetler hususunda
toplumsal duyarlılığı artırmak için bu yılın teması
“Ramazan ve Dayanışma” olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda yapacağımız faaliyetlerle toplumsal
dayanışma bilincine katkı sağlayacağız inşallah.
Bu vesileyle sıkıntı içinde olan kardeşlerimize
destek olmaya gayret edelim. Zekât ve diğer
bağışlarımızla ihtiyaç sahibi afetzede
kardeşlerimizin sıcak yuvalarına kavuşmaları için
kalıcı konutlar inşa edilmesine yardımcı olalım.
Kıymetli Kardeşlerim!
Ramazanın manevi iklimini fırsat bilerek, el
birliğiyle saralım yaralarımızı. Sevgi, şefkat ve
muhabbet bağlarımız kuvvetlensin. Sahur ve
iftarın sevinç ve bereketini yaşayalım hep
birlikte. Paylaşalım sevgi ve muhabbeti.
Giderelim hüznü ve kederi. Zekât ve sadaka
köprüleri kuralım. Cömertlik kaplasın her
yanımızı. Cimrilik uzak olsun bizden.
Kardeşliğimizi daim kılalım, iyiliği yayalım el
birliğiyle. Huzur ve güven sarsın etrafımızı.
Yardımlaşma ve dayanışma ruhu, düsturumuz
olsun. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun.

1 Tevbe, 9/71.
2 Ebû Dâvûd, Edeb, 60.
3 Mâide, 5/2.
4 Buhârî, Salât, 88.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Cuma Hutbesi 24 Mart 2023 Diyanet Cuma Hutbesi Tam Metin PDF

 

CUMA HUTBESİ 24 MART 2023 | DİYANET CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF

Cuma Hutbesi 24 Mart 2023 konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Cuma Hutbesi 24 Mart 2023 yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
yorum Yap
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com