HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

Zilhicce ayı ne zaman 2021? Zilhiccenin ilk on günü yapılacak ibadetler

Zilhiccenin ilk on günü ve gecesi yapılacak ibadetler

Zilhiccenin ilk on günü ve gecesi yapılacak ibadetler
1

Zilhicce ayı ne zaman 2021? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir ? Zilhiccenin ilk on günü yapılacak ibadetler

Zilhicce ayı bu yıl 11 Temmuz’da başlayacak. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı’nın 1. günü olarak idrak ediliyor.

Zilhicce her ne kadar Hicri takvim aylarından biri ise de eskiden beri  Haccın olduğu ay anlamında kullanılmaktadır. Bildiğiniz üzere 2021 Hac ibadeti korona virüs sebebi ile sembolik olarak yapılacak. Hicaz bölgesinde bulunan Müslümanlar hepimizin yerine Hac ibadetini yapacaklar. Madem Hac bu yıl yok , onun yerine Zilhicce var. Hac kadar olmasa dahi Zilhiccenin dinimizde çok önemli bir yeri vardır.  İslam ulemasınca Zilhiccenin ilk on gecesinin çok mübarek olduğu üzerinde mutabakat vardır.  Kuranı Kerimimizdeki Fecr suresinin ikinci ayetinde geçen On geceye and olsun ifadesinin Zilhicce ayının ilk on gecesi olduğu söylenmektedir.  Bu gecelerin her dakikası çok önemli ve ibadetle geçirilmesi islam ulemasınca şiddetle tavsiye edilmektedir.

Zilhiccenin ilk on günü – Kabe ihrama girdi Hac 2021

Zilhiccenin ilk on günü neden önemli?

Bir çok müfessirin tefsiri incelendiğinde Zilhicce ayı Hazreti Musa’nın ek on gününe denk gelmiştir. Kuranı kerimde Hz. Musa’nın Rabbimizle 30 günlük bir buluşma dönemi olduğu belirtilmiştir. Sonrasında 10 gün ekleyip kırka tamamladık ifadesi yine ayette geçmektedir. Bu kırk günlük buluşmanın İlk otuz günü Zilkade ayı, son 10 gününün de Zilhicce ayının ilk 10 günü olduğu rivayet edilmekte. Kuranımızın ifadesiyle ;  bu 40 günlük dönemde Hz. Musa Allahu Teala ile konuşmuştur. Peygamber efendimizin Zilhiccenin 9. Günü olan arefe günü ile ilgili hadisleri herkesçe bilinmekte ve meşhurdur. Kurban bayramı arefesinde oruç tutmak sünneti müekkededir. Özellikle arefe günü yapılan her türlü ibadet çok faziletler barındırmaktadır.

Peygamber efendimizin Zilhiccenin 9 unda tutulan Arefe günü orucu ile alakalı ettiği dua ; “Allah’ımdan umarım ki bu gün tutulan oruç geçen yılın ve sonraki yılın günahlarına kefaret olur” şeklindedir .

Peygamberimiz  Hz. Muhammed (SAV) bir gün ashabına ; “Ömrünüzde ibadet yapılan gecelerden  Allahu Tealanın en sevdiği en sevimli geceler hangileridir biliyor musunuz?” dediğinde Ashabı kiram bilmiyoruz Ya Resulullah hangi günlerdir? Demişlerdir. Efendimiz de ;

“ Zilhiccenin ilk on gününün geceleridir.” Demiştir. Ashab bunun üzerine o günlerde çok üstün tutulan ibadetlerden Cihadı belirterek Cihattanda mı daha üstündür dediklerinde, Efendimiz “evet Cihattan da üstündür” ifadesini kullanmıştır.

Zilhiccenin ilk on günü yapılacak ibadetler

Bu müjdelenmiş günleri ve geceleri mümkün mertebe hayırla ve ibadetle geçirilmelidir. Özellikle çokça hayır yapılması hem nakdi hem de bedenen bol bol yardım yapılması ahiretimiz açısından çok zengin sevapları hanemize getirecektir.

Efendimiz Aleyhisselatü  Vesselamın Zilhiccenin ilk 10 günü yapılmasını tavsiye ettiği ibadetler;

  1. Çokça tekbir (Allahü Ekber) demek,
  2. Bol bol Alahü Tealaya hamd etmek.(Elhamdülillah) demek,
  3. La ilahe illallah demek,
  4. Bolca La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir. söylemek Anlamı : Allah tan başka ilah yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, Mülk onundur, Hamd ona aittir o her şeye kadirdir,
  1. Bol bol sadaka dağıtmak.
  2. Yetimleri sevindirmek
  3. Fakir sevindirmek

Zilhiccenin ilk on gecesi nasıl geçirilmeli?

Tabii bizim şu hakikatin iyice farkında olmamız lazım. İnsanız ve unutmak bizim artık zatımızın, bünyemizin bir parçası. Her an unutuyoruz, her şeyi… Bakın mesela bir Ramazan’ı arkada bıraktık, geldik. Ramazan’ın o güzelliği, coşkusu, heyecanı… Biraz araya mesafeler girdi. Ramazan’daki o güzellikler yavaş yavaş hayatımızda azalmaya başladı. Kulluğa ait şeyleri unutuyoruz. Hakikate ait bazı mesajları unutuyoruz. Rabbimiz, yaratanımız, Hâlık’ımız olduğu için bunları çok iyi bildiğinden dolayı, yaratan yarattığını bilmez mi? Her an gündemimize o unutulan hakikatleri duyurma adına vesileleri bir ikram-ı ilahî olarak bizlere takdim ediyor.

Her yıl gelen Ramazan aslında bunun için geliyor. Her hafta gelen Cuma bunun için geliyor. Günün 5 ayrı vaktindeki namaz bunun için aslında. Çünkü unuttuğumuz anda bir hakikat bizi tekrardan kendimize getirmiş oluyor, canlı tutuyor. Zilhicce’de böyle bir şey. O her sene bir mevsimle geliyor, bir rahmet mevsimi getiriyor ve bizi kendimize getiriyor. Yeniden o unuttuğumuz hakikatleri hatırlama adına, bir gayrete bizleri sevk etme adına geliyor. Bir hakikat de var; Biz şu anda bilmiyoruz tabi kıyametin ne zaman kopacağını ama sürekli adım adım ahir zaman olarak kıyamete doğru gidiyoruz. Fitnenin, fesadın, fücurun çok olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Fitnenin, fesadın arttığı bir zamanda. Yani insanları münkere, kötülüğe çağıran şeylerin arttığı bir zamanda.

Sünnetler unutulur, onun yerini bidatlar alır.

Sünnetlerin unutulduğu yerde de bu sünnetleri hatırlayan Müminlere, Müslümanlara bir sorumluluk düşer. O da şudur; o sünnetleri yeniden gündeme etmek… Çünkü Aleyhisselatu vesselam Efendimiz, bir hedef koydu önümüze. “Ahir zamanda unutulmuş bir sünneti ihya etmek bir şehit sevabıdır, bazı rivayetlerde yüz şehit sevabıdır.” Şehitlerin sevabına erişme adına bir menzil koyuyor Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem ki o menzile varalım. O da bir sorumluluk yüklüyor dediğimiz gibi. Biz bunu yaptığımız oranda ne yapacağız? Ümmetin fesada uğradığı zamanlarda, ümmeti tekrardan ana değerlerine doğru çağıracağız, ana değerlerini hatırlatacağız. Unuttukları o hakikatleri onların gündemlerine koymuş olacağız. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız da bu.

Zilhiccenin ilk on gecesi Medine

Allah izin verirse inşallah Zilhicce’nin bugün ilk gününden, gecesinden itibaren onunca geceye kadar yani bayrama erişinceye kadar her akşam, Medine’de bir ilim meclisi oluşturacağız ve burada kendi dünyamıza ait değerlerimizi konuşacağız. Bir yönüyle gündemimizi kendimiz tespit edeceğiz, başkalarının bize dayattığı gündemlerle değil, kendi gündemlerimizle meşgul olma adına yani İmam-ı Şafii’nin ifadesi ile “Hakla meşgul olup bâtıla yer bırakmama” adına bir gayret vereceğiz. Eğer bunu becerebilirsek ki inşallah hepimiz, kardeşlerimizle beraber, şu anda bu sofraya dünyanın neresinden olursa olsun talib olan, talibe olan kardeşlerimiz ile beraber bu heyecanı başka insanlara da duyurmaya çalışacağız. Bunu yapabilirsek, en azından böyle bir sünneti ihya edebilirsek Allah Resûlü’nün verdiği o müjdenin de gereğini yerine getirme adına bir güzelliğe vesile olmuş olacağız. Allah’tan niyazımız o olsun ki istifademiz fazla olsun inşallah.

Zilhiccenin ilk on günü ve gecesi yapılacak ibadetler

Zilhicce ve Bedir Gazvesi

Şimdi Bedir’den başlayalım ki oradan aslında Zilhicce’yi daha iyi anlamış olacağız. Hatırlayın, Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in hayatında yirmi sekiz tane gazve var. Yahudilerin yerle bir edildiği bir Hayber var o yirmi sekizin içerisinde. Niye Hayber mesela çok daha farklı bir biçimde gündem edilmiyor da Bedir ediliyor? İnsanlık tarihinin en kansız fethi var. Mekke Fethi… Ki Mekke daha ötesi var mı? Niye Mekke Fethi değil de Bedir ya da niye Kur’an’ın yetmiş ayetle anlattığı, neticesi her ne kadar da olsa bir mağlubiyet bile olsa ciddi ciddi mesajların olduğun Uhud değil de orası? İster zafer de ister mağlubiyet de ister fetih de ister başka bir şey de hiç gündemden düşmeyen bir hakikat Bedir… Neden? Çünkü orası bir mektep ve o mektebin üzerinden dersler veriliyor.

Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Cebrail’den öğrendiği bir hakikat var ki Bedir’e katılan melekler de farklı bir konumda arş-ı âlâ’da. Hal böyle olunca o Bedir sürekli gündem oldu. Efendimiz hangi durumda olursa olsun her daim onu andı, onu anlattı, ondan ilham almalarını sağladı sahâbeye. E şimdi Peygamberimiz’in hayatında bu kadar önemli olan bir şey nasıl bizim hayatımızda önemli olmaz? Gelin Zilhicce’ye, Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz’in dünyasına… Zilhicce, Kurban Bayramı ile beraber hicretin ikinci yılında giriyor. Zilhicce bilinen bir ay. Araplar’da da biliniyor, zaten isminden de anlaşıldığı üzere Hac ayıdır. Bu hac ayı bu şekliyle devam ederken Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz, hicretin ikinci yılında; “Allah cahiliye dönemlerinde sizin kutlamaya çalıştığınız iki bayrama mukabil size yeni iki bayram verdi.” diyor. Razaman Bayramı’nı, öncesindeki Ramazan ayı ile, Kurban Bayramı’nı öncesindeki on günlük o Zilhicce ile gündem ediyor. Şimdi Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in gündemine girdiğinde ne oluyor? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ihyanın yollarını da bize gösteriyor. Ben bir Müslümanım, sünnet üzere yaşamak zorundayım. Çünkü sünnet benim hayatımın işaret taşları.

Zilhicce geceleri

Bir mesele Allah Resûlü’nün dünyasında varsa benim dünyamda olmalı, bir mesele Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’de heyecan oluşturuyorsa bende de oluşturmalı, bir mesele eğer sahâbeyi farklı bir iklime sokuyorsa on dört asır sonra da gelsem bende de olmalı ama acı bir hakikatimiz var, sizde kaç senedir şahit oluyorsunuz, biz yıllardır hem Bedir Gecesi’ni hem Zilhicce Geceleri’ni ihya etmeye çalışıyoruz. Şöyle bir acı durumumuz var ki ilk kez duyan bir sürü arkadaşımızla, kardeşimizle her yıl tanışıyoruz. Bu da sorumluluğumuzu işte gözler önüne seriyor. Bu sene bile bu Zilhicce gecelerinden dolayı birçok kardeşimizden duyacağız; “Ya ilk kez duyduk” diye. Şimdi o ilk kez duyanlar, duymayanlara da duyurma sorumlulukları var. Netice itibariyle biz, Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz’in dünyasında ne kadar bir mesele hak ettiyse, yer kapladıysa, aynı ölçüde kendi dünyamıza taşıma adına bir gayrete girişmemiz lazım. Onun için Efendimiz’de varsa eğer, bu dünyaya ait ve bu mesaja ait bir hareketlilik, bir heyecan; biz onun üzerinden kendi dünyalarımıza da bu mesajları taşımak durumdayız.

 

İkinci Ramazan Zilhicce !

Aslında onu ben demiyorum, ben onu bir hadisten aldım Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem; “Ayların efendisi Ramazan, aylardan hürmete, saygıya en layık olanı da Zilhicce’dir.” diyor. Ulema buradan çıkarak Zilhicce’ye “Küçük Ramazan” diyor, “Ramadanu’l-asgar” diyor. Şimdi “Küçük Ramazan” çok böyle Türkçe’de aslında istenilen etkiyi oluşturamadığı için “İkinci Ramazan” demek daha doğru bir ifade. Ve sahâbe de aynı heyecanı zaten taşıdı. Bunu devam ettirdi. Biz de onun için buradan böyle bir ifadenin üzerinden meseleyi anlamaya çalışmamız gerekiyor.

 

Umre ile Hac’cı kıyas yaparsak olur mu? Yani umreyi küçük Hac diyoruz ya.

Yani Ramazan’ın küçük bir kopyası gibi anlamak gerekiyor. Şimdi ben o ifadeyi yani ikinci Ramazan ifadesini bir yerde daha kullanıyorum, eğer hatırlıyorsanız; Veladet günlerinde. Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in doğum günleri de aslında ikinci bir Ramazan coşkusunu bizde uyandırmalı. Şimdi üç tane ifadeyi bir daha hatırlayalım. Ramazan neyden dolayı bir değer ve kıymet kazanıyor? Kur’an’dan dolayı… Ramazan’ın ruhu Kur’an ve Kur’an’ın doğum günleri olduğu için Ramazan bambaşka bir değere ve bambaşka bir anlama doğru kayıyor. Geldik veladet günlerine. Yaşayan Kur’an olan Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in doğum günleri… Geldik Zilhicce’ye. Zilhicce öyle sadece adından anlaşıldığı şekli ile Hac günleri değil.

Zilhicce ve Hz. İbrahim

Zilhicce İbrahimî günlerdir aslında. Hz. İbrahim’in üzerinden Hac zaten asıl alması gereken değeri ve anlamı kazandı ki Allah Resûlü oradan aldı zaten. Şimdi İbrahim Aleyhisselam’ın konuştuğunuz yerde birçok şeyi konuşmalısınız. Tevhidi konuşmalısınız. Çünkü İbrahim Aleyhisselam, tevhid davasının atasıdır ve milletimizin atasıdır. İslâm milletidir bizim milletimiz. Milletimizin atası olduğu için, biz orada iman atamız olarak bakarız Hz. İbrahim’e. İbrahim Aleyhisselam’ın konuşulduğu bir yerde eğer tevhid konuşulacaksa tevhidin insandaki en büyük izharı olan adalet konuşulur. Adalet konuşuluyorsa eğer o adaletin mutlak manada ikamesini sağlayacak bir şey var. Nedir o biliyor musunuz? İkame ifadesini biz adalet ile beraber neyde görüyoruz? Namazda… Bakın tevhid konuşuluyor, adalet konuşuluyor, namaz konuşuluyor. Namaz konuşulduğu zaman ne konuşulması gerekir? Namazın bir ciheti var, kıblesi var. Kâbe var konuşulması gerekiyor. Kâbe’nin olduğu yerde de Hac konuşuluyor.

Zilhicce geceleri ve Namaz

Aslında Zilhicce dediğiniz zaman bütün bunların hepsi birer birer zihnimizde yer edinmesi gerekiyor ki hakkını bularak aslında karşılığını bulmuş olsun. Biz bunların hepsini aslında birbirleri ile bağlantılı bir biçimde değerlendirip konuştuğumuzda o zaman anlıyoruz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz’in ne için sekiz yıl boyunca -hicri ikiden sonra sayıyoruz- sekiz yıl boyunca bi la fasıla Zilhicce mevsiminin heyecanını sahâbede uyandırma adına gayretini.

Bir Ramazan gibi… Yine Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den sonra da sahâbenin aynısını yaptığına şahit oluyoruz. Ne için? Onlar zaten gördüklerini yaparlar. Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yaptıysa ne söylediyse ne gösterdiyse onların dünyasında olan odur. Dolayısıyla biz ikinci Ramazan coşkusu gibi bu mevsimi değerlendirmek durumundayız. Bu fasıl için son bir cümle söyleyeyim o da şu olsun; Ramazan’ın zirvesi nedir? Kadir gecesidir. Efendimiz bize ne der? Son on günde tekli gecelerde arayın, der. Zilhicce’de ikinci bir ramazansa Zilhicce’nin Kadir Gecesi nedir? Arefedir. Arafat günüdür ve o gün bambaşka bir gündür. Günlerin efendisidir o da. Nasıl ki ayların efendisi var o da günlerin efendisidir. O günün ne anlama geldiğini işte göreceğiz derslerimizde zaten arefe günü özel bir gün olarak karşımıza çıkacak. İnşallah kavuştursun Mevla o günlere ve o gün biz o günün değer ve kıymetini İnşallah anlamaya çalışacağız. Onun için ikinci Ramazan deyince bütün bunların hepsini anlamamız gerekiyor.

Hadislerle Zilhicce Geceleri

Mesela bu caride Ebu Davud Tirmizi de geçen bir hadiste aleyhisselatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki Allah katında çokça ibadet edilecek ve Salih amel işlenecek günler içerisinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur efendimizin bir an artık başka bir söze gerek yok aslında İbn Abbas’ın yine buhari’de başka kaynaklarda da geçen hadisinde çok daha farklı bir bilgiyi de buluyoruz bu bilginin yanında endimiz yine buyuruyor ki kendisinde Salih amel işlenen Günlerin en sevimlisi Bugünler yani zilhiccenin ilk on günüdür dedi sahabe efendilerimiz bu böyle bir sözü duyunca dediler ki ya Rasulallah en sevimli dedim Allah yolunda Cihad anda mı sevimli Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki evet Sadece bir istisna koydu Efendimiz hadisin devamında kişi evinden çıkar Cihat için dönemez artık malı da gider canı da gider yani ne olur şehit olur o müstesna dedi yani aleyhisselatu vesselam Efendimiz bu kadar bir anlam yüklüyorum meseleye bu kadar bir anlamın yüklendiği bir mevsim aslında şu anda İçinde bulunduğumuz bir mevsim başka hadis kaynaklarında İbni ümidin müsnedin de başka yerlerde şöyle bir beyanı var Sallallahu Aleyhi ve Allah indinde Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.

Bugünlerde tesbihi tahmidi tehlili ve tekbiri çok söyleyin Hocam onu tekrar alabilirdi ifadeyi tesbihi tahmidi tehlili ve tekbiri tesbih suphanallah tehlil la ilahe illallah tahmit Elhamdülillah Tekbir Allahu ekber şimdi ne diyor sahabe efendilerimiz Bugünler geldiğinde biz birbirlerimize isimlerimiz de seslenmez dik Allahu ekber verdik bizi duysun diye Çarşıda pazarda Birbirimize bir şey söylediğimi zaman Elhamdülillah diyerek söze başladı Eğer bir şey isteyeceksin karşımızdaki kardeşimizden suphanallah derdi ki sözlerimiz hepsi aleyhisselatu vesselam efendimizin gösterdiği çerçeveden olsun Ben de diyorum ki şimdi kardeşlerime gelin aynısını yapalım açtık Telefon alo diyeceğimizi Sübhanallah diyelim Allahuekber diyelim bir yere girdik selam verdik arkasından bir tek bir ne birbirimize mukabelede bulmalı küçüğü o heyecanı yaydığımız oranda Aslında istifade edebiliriz ki sahabede olan karşılıkta buysa sahabe-i Kiram efendilerimizin Bu anlamda hem işin ruhuna vukufi etlerimde Allah Resulü’nün sözüne teslimiyet leri noktasında çok güzel değilmiş yani

Zaten sahabeyi sahabe yapan en önemli özellik de o ne diyor Enes Bin Malik biliyor musunuz Radıyallahu An Vallahi diyor ben Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem de Zilhicce için öyle şeyler duydum öyle şeyler gördüm ki zilhiccenin ilk on günü benim katımda 1000 güne bedeldir ve Arafat günü arefe günü 10000 güne bedeldir diyor Bu ne Enes diyor Orada Allah var Allah resulünü çok iyi tanıyan birisi söylüyor efendimizin şahididir ona Efendimiz uzun dedi biliyorsunuz kulak dedi yani her şeyi dinleyip kaydetmesi anlamında Abdullah ibni Mesud yeni o mektepte yetişen O büyük insan Allah günlerden dördünü aylardan dördünü kadınlardan dördünü Seçkin kıldı diyor günlerden dördünü Cuma günü arefe günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü Kurban Bayramı’nın 1. günü bu 4 günü sayıyor Ramazan zaten ayrı bir yerde Kadir Gecesi’nde Dolayısıyla ayrı bir yerde aylardan dördü Recep zilkade Zilhicce ve Muharrem özellikle Bunlar Hac ayları Recep biliyorsunuz aydır Yoda haram aylardan bir tanesidir kadınlardan dördü de zaten belli Firavun’un hanımı Asiye İsa’nın annesi Meryem Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in ilk eşi ve Anamız anaların anası huveylidin kızı Hatice ve efendimizin kelime kızı Fatıma Anamız o 4 tane ismi de öyle söyle hepsine Bütün bunlardan yola çıkarak diyor ki ya bizim hedefimiz ki kendisi de selef-i salihindendir.

Yani o öncekilere işaret ediyor öyle anlattılar öyle anlattılar ki bu Zilhicce yi Biz onlardan birçok haber duyduk ancak öyle anladı ki bu bir rahmet mevsimidir Öyleyse Biz de bu rahmet mevsimin içerisinde olmanın hamdını yapalım Bu Hamdi Mizo şükrümü sadece dilde kalmasın şükrünü Eda etmenin de gayretini vermiş olalım beraber İnşallah hocam Çok gel bir yolculuğa çıktığımız daha ilk dersten ilk ifadelerinden belli hocam Allah razı olsun Peki hocam biz bu özel gün ve geceleri nasıl İhya edelim nasıl kuşanalım nasıl en güzel şekilde değerlendiririz Kalede önemli tarafı da bu en önemli tarafı bu çünkü ihyaya ait bir şey olmazsa Sadece değer ve kıymetini takdir etmemizi yetmiyor yapılması gerekeni de zaten söylemiş Aslında Aleyhisselatu vesselam hadislerde geçtiği ifadeye hatırlayın Salih amelleri çoğaltan diyor.

Ne yapalım Peki ben biraz daha somutlaştırmak istiyorum Onun için kardeşlerime 10 başlık vermek istiyorum Bu başlıkların hepsinin altına Aslında biz hadislerden okuyoruz Allah Rasulü ona işaret etti hepsini burada anlatamayacağım ıcin Onbaşı’nın altında nasıl İhya edeceğim izin yollarını öğreneceğiz nedir Bu birincisi şu hacıların yaşatılması Çünkü bu günler Hacı gönder adım adım giremeyenlerin hacca diye bir dersimiz var burada gidemiyoruz ama Hacı Dayın sanki hangi gibi ya etmek durumundayız birincisi Onun için bu ikincisi aynı şey de Ramazan’da yaptığımız gibi muhasebe lerin yapılması Çünkü bir rahmet Mevsimi sevaptan daha fazla istifade edebilmemiz için ne yapmamız gerekir muhasebe yapmamız lazım üçüncüsü tövbelerin izharı bir Tevbe oluşması gerekiyor ortaya çıkması lazım Çünkü muhasebeden sonra bir adım atılmadı ki o muhasebenin bir anlamı ve değeri olsun dördüncüsü farzların ikamesi Vardır muhakkak eksiklerimiz farzlarda bu farzların ikamesine gayret içerisinde olmak Bugünlerde bu rahmet mevsimlerinin içerisinde 5’incisi nafileleri ihyası elimizden geldiğince nafileleri çoğaltma bir gayreti oluşturmak 6’sı oruçların inşası oruç günleridir bu günler 10 gece değil ama 9 gündür biliyorsunuz onuncu gün bayram zaten nafilenin de ikamesi oluyor değil mi?

Bugün oruç tutma Aslında oruçlarını yasındaki asıl maksat mudur ben kardeşlerime özellikle tavsiye ederim bugünlerin oruçlarının ihyası adına bir gayret içerisinde olmaları yapamıyorlar sa Hiç değilse Pazartesi ve Perşembe lerini onu da yapamıyorlar. Ama muhakkak arefe gününü arefe gününün orucunun ne kadar kıymetli olduğunu Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanında da zaten duyacağız yedincisi duaların arttırılması dua günleridir Bugünler Fırsat buldukça dua için öyle özel bir zamanı özel bir zemini kullanmaya gerek yok Yolda yürürken de insan dua edebilir ticaretini yaparken de yapabilir amazlardan sonra böyle daha farklı bir ruh dünyasıyla işin içerisine girerek yapabilirsen Caddesi’nin başında yapabilir gece vakti ağlayarak gözyaşlarını da bu işe şahit kılarak yapabilir yapabilir ama bu günler dua günleridir ve Gerçekten bugün hem kendimiz için hem iman etmiş diğer kardeşlerimiz için hem de hilkatte eşlerimiz olan ama hidayetten ve imandan mahrum olan insan kardeşlerimiz için insan eşlerimizin bu manada Duaya çok ciddi bir biçimde ihtiyacımız var 8’in farklarını Ziyad eleştirilmesi bu ay bu mevsim bir infak mevsimidir ve bu İnfak larında ziyade eleştirilmesi gerekir ki infakla ilgili de bir dersimiz var zaten dokuzuncusu kurbanların edası bu kurban meselesini de konuşuruz aç çok önemli bir mesele olarak hem de konuşacağız kesenler kesmeyenler önemli bu noktada Ama bu ayın en önemli ibadetlerinden bir tanesi kurban olduğu için kurbandan alınması gereken mesajların üzerinde durulması gerekiyor onuncusu ise zikirlerin çoğaltılması dır gördük değil mi Allah Resûlü sallallahu sellemin uyarısını tahmin ediniz tesbihini tek biriniz tahlili niz olsun dedi teliniz olsun dedi Biz de bunları yapacağız onun için.

Biz şöyle bir şey yaptık 10 güne 10 tane zikir belirledik o zikirleri kardeşlerimiz yayınlayacak lar hemen bu programların altında ben şunu isterim kardeşlerimizden ne olur o zikirleri Her gün en az 100 kere yapalım ve en az bir 10 dakikanızı ayırarak O zikrin ne anlama geldiğinin üzerinde bir duralım. Yani biz sübhanallahi ve bihamdihi dediğimizde ne dediğimizi Bir farkına varalım namazlardan sonra o yaptığımız Tesbihat işte diyelim ki Sübhanallah Elhamdülillah Allahuekber ne dediğimizi Bir farkına varalım Çünkü şuurlu bir biçimde yapılır tespih tespih bilinen kelimeleri Sadece ezbere ezbere tekrar etmek değildir tespih tefek Güllüoğlu olabilecek bir şeydir zikirde böyle olur zaten aleyhisselatu vesselam efendimizin efkarından zikirlerin den seçildi o 10 tane zikir kardeşlerimiz onları yaparken manalarının üzerinde de bir yoğunlaştı lar görecekler o zikirler hayatlarına başka bir anlam katacak Mümkün Mertebe en az 1 tanesini Günde 100 kere Yapma adına bir alışkanlığımız olursa Allah’ın izniyle hayatımızın geri kalan kısımlarına da ne olacak o zikrin mesajları taşınmış olacak Rabbimizden niyazımız olsun gibi 10 tane temel maddeyi anlama onların üzerinde yoğunlaşma onların üzerinde Tefekkür etme onlarla hayatlarımızı inşa etme adına bir gayret içerisinde olmaya Allah bizleri sevk etmiş olsun yapabilirsek ve ilahi bu güzel mevsimden ve bir ilahi Armağan olan bu güzel iklimden istifade edebilirsek Cenabı Hak ne yapacak biraz daha farklı bir biçimde istifade mizi açmış olacak o rahmet de bizi başka başka yerlere sevk etmiş olacak şimdi Ben sözlerimi toparlar Ken bugün bu ilk dersimiz de bir hakikate kardeşlerimin dikkatini çekip bitirmek istiyorum Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Adaş olan bir sahabi Efendimiz var adım Muhammed ibnu mesleme onun ve başka hadis kaynaklarında başka sahabe efendilerimizin de naklettiği bir hadis var diyor ki Sallallahu Efendimiz Allah rahmetini bazen Rüzgarları estirdi gibi estirir öyle bir rüzgar nasıl eserse rahmet de öyle Eser O anda eğer o Rüzgar birbirine temas ederse ki o temasın ne olduğunu anlamamız lazım yani alıcılarını açarsa hazır hale gelirse Şakir ise eğer said’e dönüşür Yani Allah’ın sevmediği bir iş Allah’ın sevmediği bir hayatı yaşıyorken dönüşür Allah’ın memnun olduğu Sait dediği mutlu olarak Allah’ın hoşnut olacağı bir hayata dönüşmüş bir vaziyette bu işi yapar şimdi biz inanıyoruz ki aleyhisselatu vesselam efendimizin beyanları çerçevesinde bu mevsim böyle bir mevsim rahmet Rüzgarları gümbür gümbür esiyor bu Gümbür Gümbür bu rahmet Rüzgarları eğer biz alıcılarımızı açarsak hazır bir hale gelirsek Allah’ın bize estirdi o rahmet rüzgarlarından Kendi hissemize düşen payları almış oluruz ve şu anda hayatımızı işgal eden bu kadar sıkıntılı problemli işte Bizi meşgul edecek zihinlerimizi meşgul edecek Kalplerimizi dağıtacak hayatlarımız dağıtacak bu kadar boş şeyden kendimizi arındırmış oluruz ve rahmet rüzgarlarından nasiplerimizi alma adına bir gayrete meseleyi vardırmış oluruz inşallah Ben bütün Kardeşlerimden şu rahmet mevsimini Aynen bir ramazan coşkusuyla geçirmelerini tavsiye ediyorum ısrarla istiyorum Sadece kendileri değil ne olur Çünkü Neticede biz yaşamak zorunda olduğumuz yaşama adına bir soru uğu gibi yaşatma adına da bir sorumluluğumuz var o yaşatma sorumluluğumuzun da gereğini yerine getirme adına başka kardeşlerimizi de bu hayırdan haberdar etme adına bir seferber diye çağırıyorum İnşallah bu noktada elimizden gelen gayreti ortaya koyalım Rabbim Şu güzel günlere hakkıyla İhya edebilmeyi hepimize nasip eylesin istifade derimizi çoğalsın nasibimiz çoğalsın bu rahmet rüzgarlarından ve Allah işini ayetinde bizi de Saitler zümresine dahil eyle

Mekke , Suudi  Arabistan Temmuz 2021

 

2021 hac fiyatları açıklandı

Zilhicce ayı ne zaman 2021? konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Zilhicce ayı ne zaman 2021? yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
Yorumları Göster ( 1 )
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com