HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

Fecr süresi anlamı ile Zilhiccenin ilk 10 günü

Yemin meselesinin, Arapça’daki karşılığı “kasem”dir. Tefsir usûlünde, aksâmu’l Kur’ân diye de bir bahis vardır

Fecr Suresi ve Zilhiccenin ilk on günü - Medine Mescidi Nebevi
1

Fecr süresi anlamı ile Zilhiccenin ilk 10 günü

Neden Kuran bazı şeylerin üzerine yemin eder?

Yazımızın İçindekiler

Bu önemli bir konudur. Yemin meselesinin, Arapça’daki karşılığı “kasem”dir. Tefsir usûlünde, aksâmu’l Kur’ân diye de bir bahis vardır. Çünkü Kur’ân bu alanı çok kullandığı için âlimlerimiz, özellikle de Kur’ân üzerinde yoğunlaşanlar, yeminler üzerinde farklı bir biçimde durmuşlardır. Biz normalde ne için yemin ederiz? Karşıdaki muhatabı ikna etmek için, sözümüzün daha tesirli olması için, söylediğimiz söz karşı tarafta daha farklı bir biçimde yankı bulması için, muhatabın bizim sözümüzden şüphesi varsa o şüphelerin giderilmesi için ve daha başka maksatlarla da yemin edebiliriz. Aslında aziz kitabımız Kur’ân’da bunları bunun için söylemiştir. O yeminler haşa öylesine söylenmiş şeyler değildir ve Kur’ân için böyle bir şey de asla söz konusu değildir. Ama bilmemiz gerekir ki, bu yeminlerin farklı farklı maksatları vardır ve o maksatlara bağlı olarak kelâmın sahibi olan Rabbimiz (cc) bizim için bunları ortaya koyar, aslında hepsi netice itibariyle de bir rahmet-i ilâhînin bir göstergesidir. Çünkü Kur’ân, muhatabı daha hazır bir hale getirmek için o yeminleri kullanabilir. Tabi bunlar geniş meselelerdir.

Ve biz burada tefsir dersi yapmadığımız için çok detaylara girmeyeceğiz ama şu kadarını söyleyebiliriz: Kur’ân’da kullanılan yeminler çeşit çeşittir. Mesela Rabbimiz (cc); kendi adına yemin eder, beytinin üzerine yemin eder, peygamberler üzerine yemin eder, peygamberlerin gönderildiği mekânlar üzerine yemin eder, kıyamet gününe yemin eder, kâinattaki başka şeylere (güneşe, aya, yıldıza) yemin eder, en fazla yemin ettiği alanlardan bir tanesi de zamandır. Burada zamanın altını çizmemiz gerekir. Çünkü bizim orayla tekrardan bir işimiz olacak.

Fecr Suresi ve Zilhiccenin ilk on günü – 2021 Ramazan Bayramı Cuma Namazından görünümler-1

Kurandaki yeminlerin vurguları

Şimdi Kur’ân’daki yeminlerin her birisi farklı bir biçimde bir vurguyu nazarlara verir. Mesela bazen o yeminde te’yît vardır. Te’yît, sağlamlaştırma demektir. Ve bir söz, muhatabın zihninde daha net ve berrak bir biçimde anlaşılsın diye te’yît kullanılır.

Bazen o yeminlerde te’kît kullanılır. Mesele biraz daha derinlemesine etki oluştursun diye te’kît kullanılır. Bazen de o yeminlerde taltif vardır. Biz o taltifin içerisinde biraz daha meseleyi anlayabilmemiz ve farkındalık oluşturabilmek için böyle bir ifadeyi kullanmak durumundayız. Eğer bir şeyin üzerine yemin ediliyorsa, orada bize o şey üzerinden vermek istediği bir mesaj vardır. Anlaşılsın diye bir örnek verelim: Ve’t-tîni ve’z-zeytûn… İncir ve zeytin sadece birer meyve değildir.

 

Fecr suresi bize ne anlatıyor?

Ve biz buradan şöyle bir şeyi çıkartamayız: Kur’ân bunlar üzerine yemin ettiyse, o zaman bu meyveler şifalı meyvelerdir, o zaman biz bunları şöyle yapalım, böyle yapalım değildir. Allah’ın yarattığı her şey nimettir. Eğer Allah’ın yaratma maksadına uygun bir biçimde kullanılırsa ki faydasının görülmesi ayrı bir bahsin konusudur. O zaman neden diye bir soruyu sorup, üzerinde durduğumuzda; Rabbimizin (cc) orada o iki meyvenin üzerinden oluşturmak istediği bir farkındalık olduğunun farkına varırız. Ve işte o zaman biz hikmetin üzerinde dururuz ve o hikmet bize o ayetin ne maksatla bir mesaj verdiği noktasında bir bilinç uyandırır. Zaten bizim derdimiz de budur.

Kurandaki yeminler nelerdir?

Şimdi bir daha zamana dair yemin bölümüne dönecek olursak; zamanın birçok dilimine; mesela fecr’e, duha’ya, asr’a, leyl’e, leyalin aşra yemin vardır. Neden? Çünkü zaman, Allah’ın (cc) bize verdiği en büyük nimettir. Bu nimet, Allah’ın istediği gibi kullanılırsa bizi rahmete taşıyacak olan bir Burak olacaktır. Biz o zamanı iyi değerlendirdiğimiz zaman; vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz, Allah’ın (cc) bizden istediği kulluğu yerine getirmiş oluyoruz ve zamanın arkasından bize konulan o menzile varmış oluyoruz.  Ya yapmazsak? Allah korusun hüsrana düşmüş oluyoruz. Onun için zamanın üzerine ve zamanın alanlarına dikkat çekerek, bunun farkına varın, bu büyük bir sermayedir, iyi değerlendirin, farkındalığınız en üst düzeyde olsun, sakın unutmayın, bu hakikatlerin farkına varın diye Kur’ân özellikle bu manada zamanın üzerine yemin eder ve o yeminle de biz de bir farkındalık ve bilinç oluşturmak ister.

Fecr Suresindeki yemin ile Zilhicce gecelerinin alakası nedir?

Fecr sûresinde sadece bir yemin değil, arka arkaya birkaç tane yemin bulunmaktadır. Biz sadece işin bir boyutuyla ilgileneceğiz. Çünkü tefsir dersi yapmıyoruz. Ama bu rahmet günlerinde kardeşlerimizin özellikle Fecr suresini birkaç tefsirden okumasını tavsiye ediyoruz. O surenin verdiği mesajlar üzerinde yoğunlaştıkça, aslında başından sonuna kadar o sûrede anlatılan şeyleri ne kadar canlı bir biçimde bugün bizim dünyamıza da hitap ettiği ve içinde bulunduğumuz rahmet mevsimi olan Zilhicce’yle birlikte neleri vermeye çalıştığını da daha iyi anlamış oluruz. Şimdi biz, o sûreye bütüncül bir nazarla baktığımızda şunu görüyoruz:

Fecr Suresi anlamı

Fecr sûresi, Kur’ân’ın tertipte 89. sûresi, ama nüzûlde ilk senededir.  Burada ihtilaflar var, ancak bu ihtilaflar ayrı bir dersin konusudur. Bizim bu konuda yapmış olduğumuz çalışma neticesinde varmış olduğumuz kanaat; ilk sene nazil olan ayetler 11 grup olarak nazil oluyor. Alak sûresinin ilk 5 ayetinden Fecr sûresine kadar olan grup, 1. yıl inen ayetlerdir. Dolayısıyla Ala’ sûresi, Leyl sûresi, Fecr sûresi ile nübüvvetin 1. yılı tamamlanmış oluyor. 30 ayette beraber nazil olmaktadır. O 30 ayetin konularına ya da ayetlerin bize aktardığı bilgilere baktığımızda, önce bir mukaddimeyle başlar ve yeminler içilerek dikkatler bir noktaya çekilir, çünkü yemin birde dikkat çekmek için kullanılır ve Arapların da çokça kullandığı bir alandır. Hemen onun arkasından Kur’ân bize o sûrede 3 tane önemli tarihî bilgiyi verir; Âd kavminden, Semûd kavminden ve Firavundan bahseder. Burada da yapılan şey, tarihe dikkat çekmek ve tarihin üzerine yemin içmektir. Onun arkasından kıyametten bahseder ve kıyametle alakalı bazı hususiyetlere değinilir. Nankör olan insanın akıbetinden bahsedilir. Ve en son olarak da iki insan tipinden yani mü’min ve münkirden bahsederek sûreyi bitirir.

Fecr Suresindeki yeminin odak noktası

Biz kendi konumuz üzerinde yoğunlaştığımızda, ‘ve’l-fecr’ diyerek ayet başlamaktadır. Fecr’e yani sabahın aydınlığına, tan yerinin ağırmasına yemin olsun ki diye söze başlar. Ayet, zamana ve zamanın dilimlerinden sabahın aydınlığına dikkat çekmektedir. Ayet bunun üzerinden mü’mine mesajlar vermektedir.  Eğer Allah o vakte yemin içmişse, mü’minin zihninde o vakte ait bir farkındalık oluşmalıdır. Mü’min asla o vakti zayi eden adam değildir. Mü’min, güneşle birlikte doğan, güneşi üzerine doğurmayan ve güneşin o ilk anlarında rızkının peşinde koşan insandır.

Rızık kişiden kişiye değişir. Öğrenci için o an rızık ilimdir, alın teriyle çalışan bir kimse için evine götürmesi adına kazanması gereken ekmek parasıdır. Mü’min, günün o anında mutlaka iş üstünde olması gereken kişidir. Çünkü o vakitler, rızkın dağıtılacağı vakitlerse ve Kur’ân’da o vakte yemin içmişse bir mü’min buradaki o farkındalığın gereğinin yerine getirilmesine ait adımlar atmak durumundadır.  ‘Ve leyalin aşr’ kısmı sonrasında gelir. On geceye yemin olsun ki… Nedir bu on gece? Burada dilsel bir ayrıntı bulunmaktadır. O ayrıntıya dikkat çekmek durumundayız. Ve’l-fecr ifadesi ‘el’ takısıyla gelmiştir, çünkü fecrin ne olduğu bilinmektedir.

Fecr Suresi 10 gece ne anlama geliyor?

Ve leyalin aşr deyince ‘el’ takısı yoktur, çünkü marifet yani belirli değildir. Buradaki belirsizlik müfessirlerimizi, âlimlerimizi üzerinde yoğun çalışmaya sevk etmiştir. Bu konuyla alakalı yapılmış bir sürü yorumu görüyoruz. Mesela bu yorumlardan bir tanesi Ramazan ayının son on günüdür. Bir başkasına göre Muharrem ayının ilk on günüdür. Bir başka yoruma göre, fecr’in mecazi bir anlamı vardır, o anlam da zaferdir. Zafere ulaştıran geceler diyerek o on geceye dikkat çekilmiş ve on kelimesi de hakikat değil mecazdır yani zaferi elde etme adına ortaya konulan çabalardır denilmiştir. Bir başka yoruma göre ise, her ayın en zifiri karanlığının yaşandığı on gecedir. Bir başka yoruma göre de Zilhicce geceleridir. Peki, biz hangisini tercih ediyoruz? Elbette ki sonuncusunu… Niçin bunu tercih ediyoruz ve bu tercihimizin bir delili var mıdır? Elbette ki.

Fecr Suresi ve Zilhiccenin ilk on günü - Mekke Kabe Mültezem
Fecr Suresi ve Zilhiccenin ilk on günü – Mekke Kabe Mültezem

Zilhiccenin ilk on gününün Fecr suresindeki yemin edilen 10 gün olmasının hadisler ışığındaki delilleri

Burada birçok delili sıralayabiliriz ama Allah Resûlü’nden (sas) bize intikal eden Câbir b. Abdullah’ın (ra) naklettiği Hâkim’in Müstedrek’inde, Dârimî’nin Sünen’inde, Taberânî’nin el-Mu’cem’inde geçen o muhteşem rivayet bizi aydınlatmaktadır. Efendimiz’e (sas) ‘ve leyalin aşr’ın ne zaman olduğu soruluyor ve Efendimiz’de (sas), Zilhicce’nin ilk on günüdür buyuruyor ve hatta hadisteki tam ifade, ‘Kurban bayramıyla ona tamamlanan on gün’ diyerek geçmektedir. Dolayısıyla Efendimiz’in (sas) o beyanı bizim için önemlidir. Diğer taraftan şöyle de bir hakikat bulunmaktadır: Efendimiz’in (sas) bu konuda hem fiilî beyanları, hem de uygulaması bulunmaktadır. Eğer bir şey Allah Resûlü’nün (sas) hayatında yer edinmişse, bunun mutlaka Kur’ânî bir dayanağı bulunmaktadır. Yani Efendimiz (sas) Kur’ân’da dayanağı olmayan bir şeyi kolay kolay söylemez.

Bire bir bulamayabiliriz, göremeyebiliriz, farklı yorumlayabiliriz ama üzerinde yoğunlaştığımızda kesinlikle Efendimiz’in (sas) dünyasında bir uygulama varsa, Kur’ân’da da karşılığı vardır. Efendimiz (sas), Kur’ân’ın gösterdiği hedef çerçevesinde beyanlarını ortaya koymaktadır. Onun için ‘on geceye yemin olsun’ ifadesinden bizim anlamamız gereken en önemli mesaj; Zilhicce’nin üzerine yemin edildiğidir ve Kur’ân burada yemin ederek dikkatlerimize bu günleri vermişse, bu günlerin ihyası adına aynen Sahâbe’nin ve ondan sonra gelen nesillerin ortaya koyduğu çaba benzeri bir gayretin ortaya çıkması adına bizden de beklenen bir durumdur.

 

https://www.hacumrehaber.com/zilhicce-ayi-ne-zaman-2021-zilhiccenin-ilk-on-gunu-yapilacak-ibadetler/ 

Mekke Suudi Arabistan 11 Temmuz 2021

 

Fecr Suresi Arapça okunuşu ve anlamı – Haber7

21 Oca 2021 — Fecr Suresi, Allah’ın kullarını sürekli olarak gözlemlediğini ve inanlara nasıl ki cennet müjdesi varsa iman etmeyenler için de cehennem …

Fecr Suresi Tefsiri – Diyanet Kuran

“Şafak vakti” diye çevirdiğimiz fecr kelimesi masdar olarak “tan yerinin ağarması”, isim olarak belirttiğimiz anlamı yanında, “sabah aydınlığı, şafak vakti, …

Fecr Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve Arapça Okunuşu …

29 Haz 2021 — “Sabah aydınlığı” diye çevirdiğimiz fecr kelimesi masdar olarak “tan yerinin ağarması”, isim olarak “sabah aydınlığı, şafak vakti, tan yerinin …

Fecr Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça …

Fecr kelimesi birinci ayette geçmekte ve tan yerinin ağarması, sabah aydınlığı anlamına gelmektedir. Toplum içerisinde ”Velfecr, Fecir” suresi …

Fecr Suresi Türkçe Meali | Kur’an-i Kerim – Kuran-iKerim

Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 30 (otuz) âyettir. Bu sûrede eski kavimlere ait …

Fecr Suresi okunuşu ve anlamı! Fecr Suresi Türkçe Arapça oku

13 Şub 2020 — Fecr Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe anlamı buradan bulabilirsiniz. ABONE OL. Mekke döneminde inen bu sure 30 ayetten oluşmuştur. İslam alemi …

FECR SURESİ – Fecir Suresi Arapça ve Türkçe Oku – İslam ve …

9 Oca 2020 — Fecr ne demektir? Fecr suresi okunuşu ve meali nedir? Fecr (Velfecr) suresinin fazileti nedir? Fecr suresinin Türkçe, Arapça okunuşu, anlamı …

Fecr suresi Arapça ve Türkçe okunuşu – Habertürk

28 May 2021 — “Şafak vakti” diye çevirdiğimiz fecr kelimesi masdar olarak “tan yerinin ağarması”, isim olarak belirttiğimiz anlamı yanında, “sabah aydınlığı, …

Fecr suresi meali, Türkçe okunuşu, Fecr suresinin fazileti ve …

7 Eki 2020 — Son derece derin hikmetler barındıran Fecr Suresi meali her Müslüman tarafından okunmalı ve bilinmelidir. Surenin anlamını daha iyi idrak …

Fecr suresi okunuşu – Namaz Sitesi

Fecr suresi anlamı · 1- Yemin olsun tan yerinin ağarmasına; · 2- On geceye; · 3- Çift olana ve tek olana; · 4- Geçip gitmekte olan geceye. · 5- Düşünen kimse için …

FECR SURESİ – KUR’AN-I KERİM, ELMALILI TÜRKÇE MEALİ

İslam Dini’nin Kutsal Kitabı Kur’an-ı Kerim’in T.C. Diyanet İşleri Başkanlığınca ve Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından hazırlanan Türkçe meali …

Fecr Suresi – Vikipedi

Sure, ismini ilk ayetinde kendisi üzerine yemin edilen ‘sabah aydınlığı, tan yerinin ağarması vakti’ anlamına gelen ‘fecr’ kelimesinden almıştır.

FECR suresi FECR oku FECR arapça türkçe – KURAN.gen.tr

Kuran ve Kurani Kerim Mealleri, arapça kuran, türkçe kuran meali, türkçe harfli kuran, diyanet meali, diyanet kuran, english quran, all language quran, …

FECR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ – Yeni Şafak

22 Eyl 2021 — Fecr Suresi okunuşu ve anlamı: Fecr Suresi oku, dinle, ezberle. Fecr Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 30 ayettir. Fecr Suresi’nde …

Fecr Suresi, Fecr suresinin anlamı, yazılışı, Türkçe okunuşu ve …

Fecr Suresi, Fecr suresinin anlamı, yazılışı, Türkçe okunuşu ve sesli dinle. Kur’anı Kerim Meali; Kur’anı Kerim; Kuran Meali.

Fecr sûresinin anlamı, okunuşu ve meali

Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 30 (otuz) âyettir. Bu sûrede eski kavimlere ait …

Fecr Suresi Arapça Okunuşu Ve Anlamı! Fecr … – Haberler

5 Eki 2021 — Fecr Suresi Türkçe Oku Dinle Ve Türkçe Meali, Faziletleri nelerdir? İşte detaylar… FECR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE ANLAMI. Vel fecri. Ve leyalin …

Fecr Sûresi Diyanet İşleri (Yeni) Meali

Fecr Sûresi Meali ve Tefsiri Diyanet İşleri (Yeni) Meali Fecr Sûresi Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu.

FECR SÛRESİ – TDV İslâm Ansiklopedisi

Kur’ân-ı Kerîm’in seksen dokuzuncu sûresi. … tan yeri” anlamına gelen fecre yemin ile başlayan sûreye “Ve’l-Fecri” sûresi de denilir ve mushaftaki tertibe …

Fecr Suresi Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu – CNN Türk

11 Şub 2021 — Fecr Suresi, Mekke’de indirilmiştir ve toplamda 30 ayetten oluşmaktadır. Sure adını ilk ayette geçen Fecr kelimesinden alır.

Fecr Suresi Meali – Suresi Anlamı – Nüzulü – Meal-i Kerim

Fecr Suresini Kuran-ı Kerim’in Arapça metni ve Türkçe mealini birlikte okuyabilirsiniz. Fecr Suresi : Nüzul yeri Mekke. 30 ayettir.

Fecr suresi meali – Süleymaniye Vakfı

Fecr suresi meali, tefsiri, Ayetlerin ayetler ile açıklandığı fıtrat kitabı Kur’an- ı Kerim meali – Süleymaniye Vakfı.

Fecr Suresi ve Anlamı – e-imamhatip

28 Mar 2020 — Fecr Suresi Dinle. İshak Danış: Abdülbasıt Abdussamed: Abdullah Altun: Fecr Suresi’nin Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Fecr suresi latince yazılışı ve Türkçe meali | Huzur Dini

Fecr nedir ve Fecr suresi kaç ayettir? Kuranı Kerim surelerinden Fecr suresi anlamı, Fecr suresi latince yazılışı (Fecr suresi Türkçe okunuşu) bu sayfada …

Fecr Suresi

Fecr Suresi Arapça, Türkçe Oku ve Dinle. Fecr Suresi Meali, Tefsiri, Fazileti, Fecr Suresi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Tüm Detaylar.

Fecr Suresi Türkçe Meali – Kuran Fihristi

Fecr Suresi Türkçe Meali… Bu bölümde Fecr Suresi mealini okuyabilir, alt kısımda diğer surelerin meallerini inceleyebilir, üst kısımdaki Kuran’da arama …

89. Fecr Sûresi | Feyzü’l-Furkân

Fecr Sûresi. Mekke döneminde nâzil olmuştur. 30 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 1-2-3-4-5.

Fecr suresi, Fecr suresinin okunuşu ve anlamı | Milat Gazetesi

22 Nis 2020 — Fecr suresi Kuranı Kerim”de 89. sıradadır. Fecr suresi Mekke döneminde nazil olan surelerdendir. Fecr suresi…

Fecr suresi nedir? Fecr suresi anlamı ve tefsiri … – Haber Kriz

31 Ağu 2021 — Kur’ân-ı kerîmin seksen dokuzuncu sûresi. Fecr sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Otuz âyet-i kerîmedir. İlk âyet -i kerîmede geçen Fecr …

Fecr Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Arapça Yazılışı, Tefsiri …

FECR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU, ANLAMI, ARAPÇA YAZILIŞI, TEFSİRİ VE ÖNEMİ. Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki …

Fecr suresi arapça yazılışı, okunuşu ve meali – Huzur Sayfası

Yüce kitabımız Kuranı Kerim surelerinden Fecr suresi nerede inmiştir ve Fecr suresi kaç ayettir. Fecr suresi arapça yazılışı (Fecr Suresi arapça okunuşu) ve …

FECR SURESİ | Sorularla İslamiyet

Bu ayetlerin tefsiri hakkında ve özellikle “Çift” ve “tek” kelimeleri için birçok görüş ileri sürülmüştür Üzerine yemin edilen dört şeyin, Mekkeli kâfirlerin …

Fecr Suresi Türkçe Meali

Fecr Suresi Türkçe Meali, Fecr Suresi’nin yazılışı okunuşu ve anlamı, Fecr Suresi sesli dinle.

KURAN’I KERİM ARAPÇA (FECR SURESİ) Türkçe Meali

27 Kas 2017 — KURAN’I KERİM ARAPÇA (FECR SURESİ) Türkçe Meali … Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 30 (otuz) âyettir.

FECR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

17 Nis 2013 — FECR Suresi (Sure No:89)​. Bismillâhirrahmânirrahîm. 89/FECR-1: Vel fecr(fecri). 1.

Fecr Suresi Okunuşu Anlamı Türkçe okunuşu ve Arapçası –

Fecr Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali Arapça Dinle 89 – Fecr SuresiMekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr”kelimesinden …

Fecr Suresi – Kelime Meali – Kuran

Fecr Suresi. 30. 1. وَالْفَجْرِۙ; andolsun fecre. 2. وَلَيَالٍ; ve geceye. عَشْرٍۙ; on. 3. وَالشَّفْعِ; ve çift`e. وَالْوَتْرِۙ; ve tek`e.

Fecr Suresi Türkçe Okunuşu Arapça Yazılışı ve Meali

Bu sebeple hem Arapça yazısı hem de latince okunuşunu öğrenerek okuyabilirsiniz fecr suresi 1 / 14 fecr suresi 15 / 30. FECR SÛRESİ MEALİ VE ANLAMI

Fecr Suresi Okunuşu ve Anlamı – Webtekeşfet

26 Tem 2020 — Bismillēhirrahmēnirrahîm. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… 1. وَالْفَجْرِ 1. Vel Fecr. 1. Fecre andolsun,. 2. وَلَيَالٍ عَشْرٍ 2. Veleyēlin …

Fecr Suresi 1. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

3 Kas 2021 — Fecr Suresi 1. Ayetinin Meali (Anlamı):. Yemin olsun fecre,. Fecr Suresi 1. Ayetinin Tefsiri: Cenâb-ı Hakk’ın ulu kudretini belirten ve böyle …

Fecr Suresi (Fecr Sûresî) okunuşu ve anlamı – Kur’an Meali

Fecr Suresi Arapça Türkçe okunuşu – Fecr Suresi Diyanet meali, Diyanet Vakfi meali ve Hamdi Yazir meali bir arada bu sayfadan okuyabilirsiniz.

FECR SURESİ – BESAİRU’L KUR’AN – Ali Küçük Tefsiri

Hamd yalnız ve yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın Rasûlü’ne, O’nun pâk aile halkına ve ashabına olsun. Rabbimiz bizden kabul …

FECR SURESİ MEALİ-AKEVLER KUR’AN MEÂLİ

2123 Okunma. FECR SURESİ MEALİ. 89 – FECR SURESİ. Rahman Rahim Allah’ın ismine. Fecr : Yarık demektir. Gökteki karanlığı yaran aydınlığa da fecr demektir.

Kur’an’ın Dilinden 144.Bölüm – (Fecr Suresi) – Diyanet TV

Konu: Fecr Suresi Surelerin Nüzul sırasına göre tefsir edildiği Kur’an’ın Dilinden programı Prof. Dr …

FECR (kelime anlamlı) – Tevhid-i Kuran Meali

FECR SURESİ. -1-. وَالْفَجْرِ. Vel fecr. Ve el fecri, : şafak, tan, doğuş zamanı …

89- Fecr Suresi Okunuşu Türkçe ve Anlamı – Kutsal Din İslam

23 Kas 2016 — 89- Fecr Suresi Okunuşu Türkçe ve Anlamı, Fecr Suresi, Fecr Suresi Türkçe, Fecr Suresi Meali, Fecr Suresi Okunuşu, Fecr Suresi Fazileti, …

Fecr Suresi – Wikiwand

Sure, ismini ilk ayetinde kendisi üzerine yemin edilen ‘sabah aydınlığı, tan yerinin ağarması vakti’ anlamına gelen ‘fecr’ kelimesinden almıştır. Fecr Suresi’ …

Fecr Suresi Okunuşu Türkçe Meali Faziletleri | Kurtuluş Kapısı

14 Ağu 2018 — Kur’an-ı Kerim’in 89. suresidir. 30 ayetten oluşur. Fecr suresi Leyl suresinden sonra, Duha suresinde önce Mekke’de indirilmiştir.

Fecr Suresi Ayet ve Tefsiri – Ömer Nasuhi Bilmen – Tahavi

15 Nis 2018 — Fecr Suresi – Bu mübârek sûre,”El-leyl” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Otuz âyet-i kerîmeyi içermektedir.

Fecr süresi anlamı ile Zilhiccenin konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Fecr süresi anlamı ile Zilhiccenin yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
Yorumları Göster ( 1 )
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com