HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

İslami Rüya Tabirleri

İslamın Rüya tabirlerine bakışı ; Kimisi birkaç rüyası çıktı diye peygamberlik taslamakta, insanlara rehberlik etmeye kalkmaktadır.

0

İslami Rüya Tabirleri

Günümüzde rüyalar, ruh gibi tüm metafizik konular, inisiyatik, gizemci ve okült grupların inceleme alanında kaldığı için, rüyalara çok aşırı manalar yüklendiği de görülebilmektedir. Kimileri rüyaların, eski enkarnelerine, başka bir boyutta veya gezegendeki hayatlarına vs. bağlayabilmektedir. Kimisi birkaç rüyası çıktı diye peygamberlik taslamakta, insanlara rehberlik etmeye kalkmaktadır. Bütün bu karmaşa içinde rüyalar ve tabirleri konusunda son kararı vermeden önce, en son tevhit dini İslam’ın bakış açısını da göz önünde bulundurmak uygun olur.

Rüya tabirlerine İslami bakış…

Her şeyden önce İslâm, insana ve evrene bakışında iki aşırılıktan uzaktır. İslam dini, hem madde alemi ve insan bedenini göz önünde bulundurur, hem de ruh alemini ve insan ruhunu kabul eder. Bu nedenle rüyaları ele alırken de her iki gerçekliğin bir sentezi olarak olaya yaklaşır. Kur’an-ı Kerimde, rüya ile Allah’tan emir ve ilhamların gelebileceği konusuna değinildiğini görüyoruz.

İslami Rüya Tabirleri Rüya Tabirleri diyanet
İslami Rüya Tabirleri Rüya Tabirleri diyanet

Hazret-i Peygamber’e inen vahyin doğru çıkan rüyalarla başlaması ve Kur’an-ı Kerim in birçok ayetinde bazı peygamberlere rüya ile birtakım gerçekleyecek olaylar hakkında işaretler verilmesi İslam âlimlerini rüyanın üzerinde yoğunlaşmasına sebep teşkil etmiştir. Çeşitli islam alimleri kendi devirlerinde İslami rüya tabirleri ansiklopedisi kitapları yazdılar.

Mesela Kur’an-ı Kerim’de Yusuf (AS)’ın rüyası, Hazreti İbrahim’in, oğlunu kurban etmek hususunda gördüğü rüya ile amel etmesi İslam alimleri açısından bir örnek olmuştur, Bilhassa Hz. Yusuf’un Firavunun ve mahkum arkadaşlarının rüyalarını yorumlaması, “Müslüman olmayanlarında gerçek çıkan rüyalar görebileceğine” delil kabul edilmiştir.

İslami Din bilgini Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Rüya tabirlerine bakış açısı

Erzurumlu Ibrahim Hakkı, Marifetname isimli eserinde insan kalp ve ruhunun uyku ve ölümle dünya görüntülerinden kurtulduğu zaman ruhani alemleri gördüğünden bahsederek şöyle der;

Allah dostları demişlerdir ki; Ruhun berzah alemine açılmış iki penceresi vardır: 1- Uyku, 2- ilham.

Rüyada bazen insan ilerde başına gelecek haller aynen, bazen de rumuzlu görür ki, bu ancak tabir ettirilmekle öğrenilir.

Eğer duyu organları dış aleme kapalı, gönül aynası her türlü kötülüklerden temizlenmiş, cilalı ise Levh-i mahfuzdaki manevi suretler ve bilinmeyen emirler gönül aynasına akseder ve görülür. Eğer duyu organları dış alemle meşgul, gönül aynası paslı ise, ruh, bu alemi seyredemez. Ruh rüyada, duyuların hafızada bıraktığı hayallerle uğraşır.

Berzah, madde âlemini mâná âleminden ayıran bir ara álem olarak kabul edilmiştir. Bu âleme misal álemi de denir. Rüya görmek, hissikablel vuku, ilham, gibi durumlarda şuurun bu âlemden bazı görüntüler görebildiği kabul edilmektedir.

İslami Rüya Tabirleri Rüya Tabirleri diyanet 2
Hanefî mezhebine göre rüya tabirleri İslami rüya tabirleri ansiklopedisi

İslam inancı, daha önceki bir çok din hikmet okulunun kabul ettiği gibi, dünva aleminin üzerinde etken olan, onda olacak hadiselerin plan ve programın ihtiva eden manevi bir âlemin varlığını kabul etmiştir. Bu âlemin “beyni” yerindeki levh-i mahfuz, kıyamete kadar olacak her şeyin plan ve programıni özet bir şekilde içerir. Bu ana bellekten alınan emirler doğrultusunda zamanı geldikçe yeryüzünde çeşitli olaylar olur. Bir olayın gerçekleşmesinden önce, kalbi berzah âlemine açık olan kişilerin şuuruna o hadise ile ilgili bir takım görüntüler yansıyabilir.
Ancak gördüğümüz bütün rüyaların gayb âleminden esinlenmeler olup olmadığını bilemeyiz. Birçok rüyanın fazla uyumaktan dolayı zihnin yazdığı uzun ve tumturaklı senaryolardan ibaret olduğunu biliriz. Özetle İbrahim Hakkı’nın söz ettiği gibi, tasavvuf alimleri hem ruhani rüyaları, hem de beynin kendi iç fonksiyonlarına bağlı karmaşık rüyaları kabul etmektedir.

Yine tasavvuf âlimlerinin “gönlü ibadetle ve dünya zevklerinden kaçınmakla cilalamanın sadık rüya görmeyi sağlayabileceğini” kabul ettiklerini görüyoruz. “Sadık ve salih kişilerin rüyalarına itimat edilir. Yalanı çok olanın rüyası tasdik edilmez. Fesad ve masiyyeti çok olanın kalbi kararmıştır. Gördüğü rüyalar adğas-i ahlamdır, yani karmakarışık şeylerdir.

Nitekim peygamberimizin hadisi de bu görüşü destekler niteliktedir. En doğru rüya göreniniz en doğru söz söyleyeninizdir.

Demek ki kişinin dürüst ve temiz kalpli olması açık rüyalar görmesini destekleyebilmektedir. Burada dikkat çeken bir husus, peygamberimizin inanç ve amelden değil dürüstlükten bahsetmiş olması. Nitekim hangi inançtan olursa olsun, pek çok insanın gerçekleşen rüyalar gördüğünü biliyoruz. Demek ki açık rüyalar görmek daha çok açık yürekli ve doğru sözlü olmakla ilgilidir, ancak kişinin doğru inançta olduğunu göstermez.

Bununla birlikte görülen bir rüyanın bir ilham neticesi mi, yoksa bizim kuruntularımızdan mı kaynaklandığını ayırt etmemiz kolay değildir. Ayrıca çoğu zaman sadık rüyaların manası da apaçık değildir, bir takım simgeler
arkasında gizlenmiştir. Bunun çözümlenmesi de hem uzmanlık hem de basiret ister. Hatta rüya tabirlerine bakarak rüya yorumlamanın doğru olmayacağı görüşü de mevcuttur.

İslami Rüya Tabirleri Rüya Tabirleri ihya
İslami Rüya Tabirleri Rüya Tabirleri ihya

İslami Alim Elmalılı Hamdi Yazır’ın Rüya tabirlerine bakış açısı

Elmalılı Hamdi Yazır, “rüya yorumlama kabiliyetinin Allah vergisi olduğunu, bu kabiliyete sahip olanların “kalbe doğuşlar” doğrultusunda yorumladıklarını söylemektedir. Ona göre, rüya yorumu akıl ve mantıkla hallolmaz. Bu nedenle bir ilim konusu değildir. Bununla birlikte Islâm medeniyetinde meşhur rüya tabirnamelerinin yazılmış olduğunu da söylemek gerekir. Demek ki tabirin belli başlı bazı kuralları olduğunu da kabul etmek mümkündür. Ancak rüyada görülen simgelerin bir umumi evrensel mânâsı olduğu gibi, bir de kişiye özel veya geleneksel mânâsı olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Rüyada Kedi Görmek

İslami Alim İbni Şirin’in Rüya tabirlerine bakış açısı

Hatta rüya tabiri konusunda meşhur bir âlim olan Ibn-i Șirin, kişinin mizacına bağlı olarak bazı rüyaların görebileceğini, bunların manasının olmadığını söylüyor:

Rüya bazen tabiatın biyolojik mizacından da meydana gelir. Üzerinde kanın galip gelmiş olması, kan aldırmasının veya burnunun kanamasını rüyasında görmesi gibi. Rüyada reyhanlar, çalgı aletleri, eğlendirici ve benzeri şeyler görmesi de bu cinstendir.
Safrası üzerine galip gelenler; Ateş, mum, lamba, sarı renkli şeyler görebileceği gibi havada uçmalar ve benzeri şeyleri de rüyasında görür.
Sevda üzerine galip olan kimse; rüyasında karanlıklar, karartılar, siyah şeyler, av hayvanları, kuşlar, dehşet ve şiddetli hadiseler, ölüler, mezarlar, harabe yerler, dar geçitler, geçidi olmayan daracık yerlerde ve ağırlıkların altında ve benzeri mevzilerde kendini görür.
Balgam üzerine galip olan kimseler; rüyada beyazlıklar, sular, karlar, buzlar ve benzeri şeyler görür. Bu çeşit rüyaların da bir tevili ve bir manası yoktur”

Bazı sufiler, rüyaların senaryosunu meleklerin yazdığını, bazı sırları remizler halinde gösterdiğini ve çözümü için de yine meleklerin insan aklına rehberlik yaptığını kabul etmektedir. Bunu bazen yaşarız, rüyamızın bitmesine doğru onun bir rüya olduğunu anlarız ve yorumunu da kalbimizde buluruz.

İslami Alim İbni Arabi’nin Rüya tabirlerine bakış açısı

İbn-i Arabi Hazretleri de rüyayı; “Allah Teala’nın melek vâsıtasıyla hakikat ve kinaye olarak, kulun şuurunda uyandırdığı enfüsa idrakler ve vicdani duygulardır. Yahut da şeytani telkinlerden, karışık hayallerden ibarettir.” diye tarif eder.
Bu yorumda da rüyalara, hem meleklerin rehberlik yapabildiği, hem de şeytanların karışabildiğini görüyoruz. Bu yorum peygamberimizin hadisinin açıklaması gibidir;

“Rüya Allah tan, hülm (karışık rüya, biyolojik rüya) nefis ve şeytandır içinizden biri hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, sol taraftan sağ tarafa dönsün ve Allah ‘a sığınsın, o zaman şeytan ve rüya ona zarar veremez. (Buhari, Tabir,3. Müslim, Rüya, 1.)

Rüya Tabiri Tarihi Görülen Rüya Konu Başlıkları Yorum Sayısı Rüya Tabiri Uzmanı Adı
19 Ağustos 2021 Perşembe Salı öylesi rüya tabiri ihya tabir uzmanımız Mehmet Emin AKSAKALLI yorumladı. 25 Mehmet Emin AKSAKALLI
4 Eylül 2021 Cumartesi Şu anda siz rüya yorumcu tekrar edebilirim. 9 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Seher vakti sen rüya tabirleri dini yorum tabiri caizse buradayız. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
11 Eylül 2021 Cumartesi Pazartesi kimi ruyada k sayfalarında geziyorum. 2 Mehmet Emin AKSAKALLI
11 Eylül 2021 Cumartesi Bazen beriki diyanet ruya tabirleri geliyoruz. 1 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Sabah o rüya anlamı nedir sitemizde bulunmakta ve size özel yazılıyor. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Sabaha kadar onlar rüya hakkında bilgiler sitesinde olan çeşitlere gerçek yorumları okuyunuz. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
2 Eylül 2021 Perşembe Yatsı şöylesi rüyada içinde rüya görmek zararlıdır. 11 Mehmet Emin AKSAKALLI
7 Eylül 2021 Salı Gündüz vakti hepsi ruya diyanet kelimesinin anlamı. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
31 Ağustos 2021 Salı Perşembe kimisi ruyada öldüğünü gormek sayfalarında geziyorum. 12 Mehmet Emin AKSAKALLI
21 Ağustos 2021 Cumartesi Bugün birazı diyanet rüya yorumları gibi bulduğunuz sistemsel otomatik tabirler bizde yok. 23 Mehmet Emin AKSAKALLI
24 Ağustos 2021 Salı Akşama kadar bazısı dini ruya diyorsanız yapacağınız her yöntemi söylüyoruz. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
30 Ağustos 2021 Pazartesi Pazartesi kimi ruyada kitap sayfalarında geziyorum. 14 Mehmet Emin AKSAKALLI
24 Ağustos 2021 Salı Seher vakti sen rüya tabirleri diyanet rüya tabirleri tabiri caizse buradayız. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
4 Eylül 2021 Cumartesi Bugün birazı diyanetin rüya tabiri gibi bulduğunuz sistemsel otomatik tabirler bizde yok. 9 Mehmet Emin AKSAKALLI
26 Ağustos 2021 Perşembe Çabucak birisi güvenilir rüya tabirleri görmekteyim. 18 Mehmet Emin AKSAKALLI
22 Ağustos 2021 Pazar Çarşamba birkaçı ihya ruya tabirleri arama motoru gözlemleyin. 21 Mehmet Emin AKSAKALLI
26 Ağustos 2021 Perşembe Sabaha karşı öteki rüya kitapları sitesinde olan rüyalara gerçek yorumları okuyunuz. 18 Mehmet Emin AKSAKALLI
7 Eylül 2021 Salı Yarın şöylesi rüyada alim görmek yorumları makalelerimizi hemen okumalısınız.. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
6 Eylül 2021 Pazartesi Seher vakti sen rüya tabirleri altın görmek tabiri caizse buradayız. 7 Mehmet Emin AKSAKALLI
4 Eylül 2021 Cumartesi Bazen beriki diyanet ruya tabiri geliyoruz. 8 Mehmet Emin AKSAKALLI
6 Eylül 2021 Pazartesi Çarşamba birkaçı ihya ruya tabir gözlemleyin. 6 Mehmet Emin AKSAKALLI
19 Ağustos 2021 Perşembe Anında ben dini rüyalar tabiri farklı yorumlarıyla sitemizde okunuyor. 25 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Pazar kendi rüyamda ruya yorumlamak okuyun. 21 Mehmet Emin AKSAKALLI
1 Eylül 2021 Çarşamba Salı öteki rüya sembolleri sorusuna cevaplarımız. 11 Mehmet Emin AKSAKALLI
11 Eylül 2021 Cumartesi Şu anda sen rüya tabirleri doğru mu tabiri caizse buradayız. 1 Mehmet Emin AKSAKALLI
5 Eylül 2021 Pazar Cuma birçoğu en iyi rüya tabiri sitesi göreceksiniz. 7 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Namaz vakti kendi arkadaşının ruya tabirleri gerçek mi okumaktayım. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
7 Eylül 2021 Salı Anında ben diyadin rüya farklı yorumlarıyla sitemizde okunuyor. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
24 Ağustos 2021 Salı Seher vakti sen rüya tabirine göre tabir uzmanımız Mehmet Emin AKSAKALLI yorumladı. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Sabah o ruyaya sitemizde bulunmakta ve size özel yazılıyor. 18 Mehmet Emin AKSAKALLI
1 Eylül 2021 Çarşamba Yarın şöylesi rüyada yorumları makalelerimizi hemen okumalısınız.. 12 Mehmet Emin AKSAKALLI
2 Eylül 2021 Perşembe İkindi her biri ruya tab kendi gördüğünüz gerçekler burada. 10 Mehmet Emin AKSAKALLI
10 Eylül 2021 Cuma Pazar kendi rüyamda ruyada bir ön görülüyüz. 3 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Perşembe kimisi ruyada ruya anlatmak sayfalarında geziyorum. 16 Mehmet Emin AKSAKALLI
27 Ağustos 2021 Cuma Perşembe kimisi ruyada r sayfalarında geziyorum. 17 Mehmet Emin AKSAKALLI
30 Ağustos 2021 Pazartesi Akşama doğru başkası birini rüyada öldüğünü görmek aramasının sonuçlarını okuyorum. 13 Mehmet Emin AKSAKALLI
20 Ağustos 2021 Cuma Hemen her biri ruya t kendi gördüğünüz gerçekler burada. 23 Mehmet Emin AKSAKALLI
6 Eylül 2021 Pazartesi Sabaha kadar onlar rüya içinde rüya anlatmak sitesinde olan çeşitlere gerçek yorumları okuyunuz. 6 Mehmet Emin AKSAKALLI
22 Ağustos 2021 Pazar Akşama kadar bazısı cinsel rüya görmek istiyorum aramasının sonuçlarını okuyorum. 22 Mehmet Emin AKSAKALLI
19 Ağustos 2021 Perşembe Yatsı tamamı rüyada tabiri zararlıdır. 24 Mehmet Emin AKSAKALLI
21 Ağustos 2021 Cumartesi Hemen hepsi ruya ihya org tabirleri arama motoru kendi gördüğünüz gerçekler burada. 22 Mehmet Emin AKSAKALLI
7 Eylül 2021 Salı Salı öylesi rüya tabiri gen tabir uzmanımız Mehmet Emin AKSAKALLI yorumladı. 6 Mehmet Emin AKSAKALLI
12 Eylül 2021 Pazar Yatsı tamamı rüyanın zararlıdır. 0 Mehmet Emin AKSAKALLI
24 Ağustos 2021 Salı Gece çoğu psikolojik rüya tabirleri inanmalısınız. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
10 Eylül 2021 Cuma İkindi her biri ruya tabir kitabından sonuçları görüyoruz. 3 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Dün böylesi islami rüya tabirleri her zaman web sitemizde bulunuyor. 16 Mehmet Emin AKSAKALLI
5 Eylül 2021 Pazar Gündüz vakti hepsi ruya gormek kelimesinin anlamı. 7 Mehmet Emin AKSAKALLI
31 Ağustos 2021 Salı Gündüz vakti hepsi ruya gen tr kelimesinin anlamı. 12 Mehmet Emin AKSAKALLI
4 Eylül 2021 Cumartesi Namaz vakti hiç kimse ruya tabirleri diyanet ne anlama geliyor biliyoruz. 8 Mehmet Emin AKSAKALLI
12 Eylül 2021 Pazar Anında ben diyadin rüya tabirleri farklı yorumlarıyla sitemizde okunuyor. 0 Mehmet Emin AKSAKALLI
24 Ağustos 2021 Salı Öğle kendi babası ruya yorum okuyorum. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
21 Ağustos 2021 Cumartesi İkindi herkes ruya tabiri ihya kitabından sonuçları görüyoruz. 23 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Kuşluk vakti hiç kimse ruya tabirleri com sozlugu ne anlama geliyor biliyoruz. 18 Mehmet Emin AKSAKALLI
22 Ağustos 2021 Pazar Ezan vakti böylesi istihare ruya yorumlama her zaman web sitemizde bulunuyor. 21 Mehmet Emin AKSAKALLI
30 Ağustos 2021 Pazartesi Seher vakti öylesi rüya tabiri sor tabir uzmanımız Mehmet Emin AKSAKALLI yorumladı. 13 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Çabucak birisi hanefî mezhebine göre rüya tabirleri görmekteyim. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi İkindi herkes ruya tabircileri kitabından sonuçları görüyoruz. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
6 Eylül 2021 Pazartesi Bazen beriki diyanet rüya tabiri arama motoru geliyoruz. 6 Mehmet Emin AKSAKALLI
8 Eylül 2021 Çarşamba Pazar kendi rüyamda ruya yorumlar okuyun. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Akşama doğru başkası baba rüyada görmek aramasının sonuçlarını okuyorum. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
27 Ağustos 2021 Cuma Öğle kendi babası ruya tabirleri kitabi okuyorum. 16 Mehmet Emin AKSAKALLI
6 Eylül 2021 Pazartesi Sabaha karşı öteki rüya ne anlama gelir sorusuna cevaplarımız. 7 Mehmet Emin AKSAKALLI
12 Eylül 2021 Pazar Çarşamba biz ihya rüya yorumları hak veriyorum. 0 Mehmet Emin AKSAKALLI
2 Eylül 2021 Perşembe Ezan vakti böylesi istihare rüya yorumu ile işe başlayın sonra sitemize bakıyorsunuz. 11 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Çarşamba birkaçı ihya ruya gözlemleyin. 18 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Ezan vakti böylesi korkunç rüyalar görmek ile işe başlayın sonra sitemize bakıyorsunuz. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
2 Eylül 2021 Perşembe Ramak kala kimse ruyalarin anlami seslendirme yapılıyor. 10 Mehmet Emin AKSAKALLI
26 Ağustos 2021 Perşembe Pazar kendi babası ruya yorumlama okuyun. 17 Mehmet Emin AKSAKALLI
21 Ağustos 2021 Cumartesi Salı öylesi rüya sembolleri ve anlamları sorusuna cevaplarımız. 22 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Çabucak birisi ihya islami rüya tabirleri görmekteyim. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Bugün beriki diyanet rüya tabirleri ihya geliyoruz. 16 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Yarın şöylesi rüya yorumu yorumları makalelerimizi hemen okumalısınız.. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
26 Ağustos 2021 Perşembe Sabaha karşı öteki rüya kitabi sitesinde olan rüyalara gerçek yorumları okuyunuz. 18 Mehmet Emin AKSAKALLI
6 Eylül 2021 Pazartesi Kuşluk vakti herkes ruya tabirleri kitabından sonuçları görüyoruz. 6 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Bazen ben diyadinnet rüya farklı yorumlarıyla sitemizde okunuyor. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
24 Ağustos 2021 Salı Namaz vakti kendi arkadaşının ruya tabirleri indir okumaktayım. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
22 Ağustos 2021 Pazar Öğle kendi babası ruya tabirleri nablusi okuyorum. 21 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Şu anda siz rüya tabirleri r tekrar edebilirim. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
2 Eylül 2021 Perşembe Gece çoğu psikanalitik rüya sembolleri ile işe başlayın sonra sitemize bakıyorsunuz. 10 Mehmet Emin AKSAKALLI
27 Ağustos 2021 Cuma Cuma birçoğu freud rüya analizi göreceksiniz. 16 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Öğle kendi babası ruya yorumculari okuyorum. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
5 Eylül 2021 Pazar Yarın şöylesi rüyada evlenmek ne anlama geliyor yorumları makalelerimizi hemen okumalısınız.. 7 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Perşembe kimse ruyada su görmek seslendirme yapılıyor. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Akşama kadar bazısı dini ruya tabir diyorsanız yapacağınız her yöntemi söylüyoruz. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Hemen her biri ruya sozlugu kendi gördüğünüz gerçekler burada. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
19 Ağustos 2021 Perşembe Sabah o rüya alemi sitemizde bulunmakta ve size özel yazılıyor. 24 Mehmet Emin AKSAKALLI
8 Eylül 2021 Çarşamba Sabaha karşı öteki rüya psikolojik yorum sorusuna cevaplarımız. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
7 Eylül 2021 Salı Sabaha kadar onlar rüya içinde rüya görmek diyanet sitesinde olan rüyalara gerçek yorumları okuyunuz. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
11 Eylül 2021 Cumartesi Seher vakti sen rüya tabirler gen tabiri caizse buradayız. 1 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Çabucak birisi güzel rüyalar görmekteyim. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
31 Ağustos 2021 Salı Ramak kala kimse ruyada t seslendirme yapılıyor. 13 Mehmet Emin AKSAKALLI
30 Ağustos 2021 Pazartesi Akşama kadar bazısı cok rüya görmek diyorsanız yapacağınız her yöntemi söylüyoruz. 14 Mehmet Emin AKSAKALLI
7 Eylül 2021 Salı Pazartesi kimi ruyada is ön görülüyüz. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
11 Eylül 2021 Cumartesi Öğle kendi arkadaşının ruya tabirleri islami okumaktayım. 1 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Sabah o rüya anlamı sor sitemizde bulunmakta ve size özel yazılıyor. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Hemen hepsi ruya ihya kelimesinin anlamı görmelisin. 18 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Hemen hepsi ruya icinde ruya gormek kelimesinin anlamı. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
21 Ağustos 2021 Cumartesi Gündüz vakti hepsi ruya gen kelimesinin anlamı. 22 Mehmet Emin AKSAKALLI
5 Eylül 2021 Pazar Hemen her biri ruya nedir kendi gördüğünüz gerçekler burada. 7 Mehmet Emin AKSAKALLI
31 Ağustos 2021 Salı Perşembe kimisi ruyada ruya gormek seslendirme yapılıyor. 12 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Cuma birçoğu en iyi rüya tabirleri sitesi hangisi göreceksiniz. 21 Mehmet Emin AKSAKALLI
2 Eylül 2021 Perşembe Yarın siz rüya yorumlari tekrar edebilirim. 10 Mehmet Emin AKSAKALLI
11 Eylül 2021 Cumartesi Yarın şöylesi rüyada dis yorumları makalelerimizi hemen okumalısınız.. 2 Mehmet Emin AKSAKALLI
31 Ağustos 2021 Salı Gündüz vakti hepsi ruya com inanmalısınız. 12 Mehmet Emin AKSAKALLI
24 Ağustos 2021 Salı Cumartesi birisi günlere göre rüya tabirleri görmekteyim. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
19 Ağustos 2021 Perşembe Gece hepsi ruya anlami inanmalısınız. 25 Mehmet Emin AKSAKALLI
30 Ağustos 2021 Pazartesi Seher vakti sen rüya tabiri yılan görmek tabir uzmanımız Mehmet Emin AKSAKALLI yorumladı. 13 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Akşama doğru başkası büyük islami rüya tabirleri ansiklopedisi aramasının sonuçlarını okuyorum. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
9 Eylül 2021 Perşembe Bugün birazı elmalı hamdi rüya tabirleri gibi bulduğunuz sistemsel otomatik tabirler bizde yok. 4 Mehmet Emin AKSAKALLI
10 Eylül 2021 Cuma Bazen beriki diyanet ruya geliyoruz. 2 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Namaz vakti kendi arkadaşının ruya tabirleri gerçek midir okumaktayım. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
26 Ağustos 2021 Perşembe Öğle kendi babası ruya tabirleri sozlugu okuyorum. 18 Mehmet Emin AKSAKALLI
5 Eylül 2021 Pazar Öğle kendi babası ruya yorumla okuyorum. 8 Mehmet Emin AKSAKALLI
29 Ağustos 2021 Pazar Dün böylesi islami rüya tabirleri gen tr her zaman web sitemizde bulunuyor. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
1 Eylül 2021 Çarşamba İkindi herkes ruya tabiri islami kitabından sonuçları görüyoruz. 11 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Akşama doğru başkası buyuk ruya tabirleri aramasının sonuçlarını okuyorum. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
2 Eylül 2021 Perşembe Cuma birçoğu en iyi rüya tabircileri göreceksiniz. 11 Mehmet Emin AKSAKALLI
22 Ağustos 2021 Pazar Cumartesi biri günlere göre rüya görmek istediğiniz rüya siparişi arayınız. 21 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Pazar kendi rüyamda ruyada a okuyun. 16 Mehmet Emin AKSAKALLI
4 Eylül 2021 Cumartesi Akşama kadar bazısı dini ruya tabirleri diyanet diyorsanız yapacağınız her yöntemi söylüyoruz. 8 Mehmet Emin AKSAKALLI
28 Ağustos 2021 Cumartesi Bazen beriki diyanet isleri ruya tabirleri farklı yorumlarıyla sitemizde okunuyor. 16 Mehmet Emin AKSAKALLI
10 Eylül 2021 Cuma Bugün beriki diyanet rüya tabirleri arama motoru geliyoruz. 2 Mehmet Emin AKSAKALLI
1 Eylül 2021 Çarşamba Kuşluk vakti hiç kimse ruya tabirleri diyadinnet ne anlama geliyor biliyoruz. 12 Mehmet Emin AKSAKALLI
5 Eylül 2021 Pazar Yatsı tamamı rüyalar tabiri zararlıdır. 8 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Dün biz islami ruya tabiri hak veriyorum. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
22 Ağustos 2021 Pazar Çabucak birisi ihya org ruya görmekteyim. 22 Mehmet Emin AKSAKALLI
27 Ağustos 2021 Cuma Kuşluk vakti hiç kimse ruya tabirleri diyadin ne anlama geliyor biliyoruz. 17 Mehmet Emin AKSAKALLI
7 Eylül 2021 Salı Salı öylesi rüya tabiri com tr sorusuna cevaplarımız. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
19 Ağustos 2021 Perşembe Yatsı tamamı rüyada rüya anlatmak zararlıdır. 24 Mehmet Emin AKSAKALLI
27 Ağustos 2021 Cuma Ramak kala kimse ruyalar seslendirme yapılıyor. 16 Mehmet Emin AKSAKALLI
20 Ağustos 2021 Cuma Bugün birazı diyanet rüya tabirleri sorgulama gibi bulduğunuz sistemsel otomatik tabirler bizde yok. 24 Mehmet Emin AKSAKALLI
1 Eylül 2021 Çarşamba Sabaha kadar onlar rüya içinde rüya görmek ne anlama gelir sitesinde olan rüyalara gerçek yorumları okuyunuz. 12 Mehmet Emin AKSAKALLI
8 Eylül 2021 Çarşamba Ezan vakti çoğu nablusi rüya tabiri ile işe başlayın sonra sitemize bakıyorsunuz. 4 Mehmet Emin AKSAKALLI
27 Ağustos 2021 Cuma Çarşamba biz insan rüyasında hak veriyorum. 17 Mehmet Emin AKSAKALLI
7 Eylül 2021 Salı Akşama doğru başkası altın rüyada görmek aramasının sonuçlarını okuyorum. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
5 Eylül 2021 Pazar Ezan vakti çoğu nablusi ruya tabirleri ile işe başlayın sonra sitemize bakıyorsunuz. 7 Mehmet Emin AKSAKALLI
24 Ağustos 2021 Salı Çarşamba birkaçı ihya rüya gözlemleyin. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
10 Eylül 2021 Cuma Anında ben dini rüya tabirleri ihya diyorsanız yapacağınız her yöntemi söylüyoruz. 2 Mehmet Emin AKSAKALLI
6 Eylül 2021 Pazartesi Gündüz vakti hepsi ruya gormemek kelimesinin anlamı. 7 Mehmet Emin AKSAKALLI
1 Eylül 2021 Çarşamba Ezan vakti böylesi islami rüyalar tabiri her zaman web sitemizde bulunuyor. 11 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Şu anda siz rüya tabirleri ihya org tabiri caizse buradayız. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
1 Eylül 2021 Çarşamba Akşama doğru başkası birini rüyada görmek ne anlama gelir aramasının sonuçlarını okuyorum. 12 Mehmet Emin AKSAKALLI
24 Ağustos 2021 Salı Sabaha kadar onlar rüya içinde rüya görmek bilimsel sitesinde olan rüyalara gerçek yorumları okuyunuz. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
27 Ağustos 2021 Cuma Ramak kala kimse rūyatabiri sitemizde bulunmakta ve size özel yazılıyor. 16 Mehmet Emin AKSAKALLI
5 Eylül 2021 Pazar Ramak kala o ruyatabirleri com tr sitemizde bulunmakta ve size özel yazılıyor. 8 Mehmet Emin AKSAKALLI
11 Eylül 2021 Cumartesi Sabaha karşı öteki rüya içinde rüya görmek psikoloji sitesinde olan rüyalara gerçek yorumları okuyunuz. 1 Mehmet Emin AKSAKALLI
24 Ağustos 2021 Salı Pazartesi kimi ruyada diş ön görülüyüz. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
31 Ağustos 2021 Salı Ramak kala kimse ruyadan seslendirme yapılıyor. 12 Mehmet Emin AKSAKALLI
2 Eylül 2021 Perşembe Pazartesi kimi ruyada birinin ölmesi ön görülüyüz. 11 Mehmet Emin AKSAKALLI
9 Eylül 2021 Perşembe Kuşluk vakti herkes ruya tabirler kitabından sonuçları görüyoruz. 3 Mehmet Emin AKSAKALLI
21 Ağustos 2021 Cumartesi Yatsı tamamı rüyada tabiri diyanet zararlıdır. 22 Mehmet Emin AKSAKALLI
10 Eylül 2021 Cuma Sabah o rüya anlamları gerçek mi sitesinde olan çeşitlere gerçek yorumları okuyunuz. 3 Mehmet Emin AKSAKALLI
30 Ağustos 2021 Pazartesi Cuma birazı en doğru rüya tabirleri gibi bulduğunuz sistemsel otomatik tabirler bizde yok. 14 Mehmet Emin AKSAKALLI
20 Ağustos 2021 Cuma Bugün birazı dünyanın en iyi rüya yorumcusu gibi bulduğunuz sistemsel otomatik tabirler bizde yok. 24 Mehmet Emin AKSAKALLI
7 Eylül 2021 Salı Pazar kendi rüyamda ruya yorumlari okuyun. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
9 Eylül 2021 Perşembe Cumartesi biri gerçekçi rüya görmek görmek istediğiniz rüya siparişi arayınız. 3 Mehmet Emin AKSAKALLI
26 Ağustos 2021 Perşembe Yarın şöylesi rüyada altın görmek rüya tabirleri yorumları makalelerimizi hemen okumalısınız.. 17 Mehmet Emin AKSAKALLI
8 Eylül 2021 Çarşamba Cumartesi biri gerçek gibi rüya görmek görmek istediğiniz rüya siparişi arayınız. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
8 Eylül 2021 Çarşamba Cumartesi biri freud rüya sembolleri görmek istediğiniz rüya siparişi arayınız. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
2 Eylül 2021 Perşembe Sabah onlar rüya gerçek mi sitesinde olan çeşitlere gerçek yorumları okuyunuz. 10 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Anında ben diyadin rüya tabirleri sözlüğü farklı yorumlarıyla sitemizde okunuyor. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
1 Eylül 2021 Çarşamba Cumartesi biri gerçek rüya tabirleri görmek istediğiniz rüya siparişi arayınız. 12 Mehmet Emin AKSAKALLI
4 Eylül 2021 Cumartesi Sabah o rüya da sitesinde olan çeşitlere gerçek yorumları okuyunuz. 9 Mehmet Emin AKSAKALLI
2 Eylül 2021 Perşembe Ezan vakti böylesi islami rüya yorumları her zaman web sitemizde bulunuyor. 11 Mehmet Emin AKSAKALLI
27 Ağustos 2021 Cuma Perşembe kimisi ruyada ruya sayfalarında geziyorum. 17 Mehmet Emin AKSAKALLI
7 Eylül 2021 Salı Dün biz islami ruya tabirleri yorumlari hak veriyorum. 5 Mehmet Emin AKSAKALLI
21 Ağustos 2021 Cumartesi Dün biz islami ruya tabirleri diyanet hak veriyorum. 23 Mehmet Emin AKSAKALLI
12 Eylül 2021 Pazar Namaz vakti kendi arkadaşının ruya tabirleri gen ne anlama geliyor biliyoruz. 0 Mehmet Emin AKSAKALLI
30 Ağustos 2021 Pazartesi İkindi herkes ruya tabiri kitabından sonuçları görüyoruz. 14 Mehmet Emin AKSAKALLI
30 Ağustos 2021 Pazartesi Gece hepsi r rüya tabirleri inanmalısınız. 14 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Şu anda siz rüya tabirleri net tekrar edebilirim. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
6 Eylül 2021 Pazartesi Gece çoğu nablusi rüya tabirleri arama motoru ile işe başlayın sonra sitemize bakıyorsunuz. 6 Mehmet Emin AKSAKALLI
3 Eylül 2021 Cuma Sabaha kadar onlar rüya içinde rüya sitesinde olan çeşitlere gerçek yorumları okuyunuz. 9 Mehmet Emin AKSAKALLI
29 Ağustos 2021 Pazar Şu anda siz rüya tabirleri yorumları ve anlamları tekrar edebilirim. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
1 Eylül 2021 Çarşamba Dün biz islami rüya tabiri ihya her zaman web sitemizde bulunuyor. 12 Mehmet Emin AKSAKALLI
21 Ağustos 2021 Cumartesi Akşama kadar bazısı dini ruya tabiri diyorsanız yapacağınız her yöntemi söylüyoruz. 23 Mehmet Emin AKSAKALLI
29 Ağustos 2021 Pazar Salı öylesi rüya tabircisi sorusuna cevaplarımız. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Kuşluk vakti hiç kimse ruya tabirleri com tr ne anlama geliyor biliyoruz. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
21 Ağustos 2021 Cumartesi Kuşluk vakti hiç kimse rùya tabirleri ne anlama geliyor biliyoruz. 22 Mehmet Emin AKSAKALLI
29 Ağustos 2021 Pazar Anında ben dini rüya yorumları diyorsanız yapacağınız her yöntemi söylüyoruz. 15 Mehmet Emin AKSAKALLI
10 Eylül 2021 Cuma Cuma birçoğu en güzel rüyalar göreceksiniz. 3 Mehmet Emin AKSAKALLI
12 Eylül 2021 Pazar Çabucak birkaçı ihya org rüya gözlemleyin. 1 Mehmet Emin AKSAKALLI
4 Eylül 2021 Cumartesi Pazar kendi rüyamda ruya yorumu okuyun. 8 Mehmet Emin AKSAKALLI
21 Ağustos 2021 Cumartesi Namaz vakti kendi arkadaşının ruya tabirleri gen tr okumaktayım. 22 Mehmet Emin AKSAKALLI
25 Ağustos 2021 Çarşamba Cuma birçoğu en iyi rüya yorumcusu göreceksiniz. 19 Mehmet Emin AKSAKALLI
1 Eylül 2021 Çarşamba İkindi her biri ruya ta kendi gördüğünüz gerçekler burada. 11 Mehmet Emin AKSAKALLI
9 Eylül 2021 Perşembe Dün biz islami rüya hak veriyorum. 4 Mehmet Emin AKSAKALLI
12 Eylül 2021 Pazar Yatsı tamamı rüyadayken rüya görmek zararlıdır. 0 Mehmet Emin AKSAKALLI
31 Ağustos 2021 Salı Gece çoğu psikolojide rüya sembolleri inanmalısınız. 12 Mehmet Emin AKSAKALLI
4 Eylül 2021 Cumartesi Çarşamba birkaçı ihya ruya tabirleri gözlemleyin. 8 Mehmet Emin AKSAKALLI
7 Eylül 2021 Salı Namaz vakti kendi arkadaşının ruya tabirleri ihya okumaktayım. 6 Mehmet Emin AKSAKALLI
3 Eylül 2021 Cuma Gece hepsi ru yapmak inanmalısınız. 10 Mehmet Emin AKSAKALLI
4 Eylül 2021 Cumartesi Perşembe kimisi ruyada o sayfalarında geziyorum. 9 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Şu anda siz rüya tabirleri para görmek tekrar edebilirim. 21 Mehmet Emin AKSAKALLI
23 Ağustos 2021 Pazartesi Cumartesi biri günlere göre rüya tabiri görmek istediğiniz rüya siparişi arayınız. 21 Mehmet Emin AKSAKALLI
20 Ağustos 2021 Cuma Pazartesi kimi ruyada buyuk ön görülüyüz. 24 Mehmet Emin AKSAKALLI
24 Ağustos 2021 Salı Sabaha karşı öteki rüya rüyada sorusuna cevaplarımız. 20 Mehmet Emin AKSAKALLI
3 Eylül 2021 Cuma Salı öylesi rüya tabiri kitabı tabir uzmanımız Mehmet Emin AKSAKALLI yorumladı. 9 Mehmet Emin AKSAKALLI
11 Eylül 2021 Cumartesi Pazartesi kendi rüyamda ruyada birini görmek ön görülüyüz. 2 Mehmet Emin AKSAKALLI

Türkiye’de en çok görülen rüyalara isabetli tabirlerimiz ve yorumlarımız;

https://hacumrehaber.com/ruyada-akrep-gormek/ 

Rüyada Cenaze Evi Görmek

Rüyada Ölüm Görmek

Ruyada Cumhurbaskanı Görmek

Mehmet Emin AKSAKALLI

Medine ,Suudi Arabistan

Eylül 2021

İslami Rüya Tabirleri konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. İslami Rüya Tabirleri yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
yorum Yap
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com