HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

Sabır ne demek Sabır duası

Ya sabır ne Demek

Sabır Duası
0

Sabırlı Olmak İçin En Etkili En Güzel Dualar

Öncelikle sabır duasına geçmeden önce bir ayet ve birde hadis ile başlayalım;

Rabbimiz sabır ile ilgili Kuranı kerimde Ali İmran suresi 200. ayetinde ;

“Ey iman sahipleri! Sabır edin, sabırda birbirinize yardım edin, siperlerinizi koruyun ve Allah’tan korkun ki, umulur ki kurtuluşa erebilesiniz” buyurmuştur.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (Sav); uzunca bir hadisin bir bölümünde “Sabır ziyadır” demiştir. “Tirmizi, Daavat,86.hadis)

Peki Ziya nedir? Ziya kelimesi arapçada 18 farklı anlama gelmekte ancak bu hadiste Nur anlamına gelmektedir. Yani Peygamberimiz “Sabır Nurdur” demiştir. Eğer sabır bir kulun hayatında Allah’ın istediği şekilde olursa aydınlık yakındır.

Sabır ne demek? , Sabırlı olmak ne demek?

Sabır hakkında 100 e yakın ayet ve 200 den fazla hadise bakarak sabır ne demek sizlerle paylaşalım. İslam uleması sabır ne demektir sorusuna cevap olarak 6 ana başlık ve sabrın mertebelerine göre tarif etmiştir;

 1. Sabr lillah
 2. Sabr billah
 3. Sabr alallah
 4. Sabr fillah
 5. Sabr maallah
 6. Sabr anillah
Sabr lillah Sabr billah Sabr alallah Sabr fillah Sabr maallah Sabr anillah
Sabr lillah
Sabr billah
Sabr alallah
Sabr fillah
Sabr maallah
Sabr anillah

 

Bu altı ana başlıkta Sabır Duası;

 1. Sabr lillah : Allah için sabretmektir. Sabır mertebelerinin ilkidir. Kulluğa karşı sabır göstermektir. Kulluk zor mudur? Evet hakkıyla kulluk etmek zordur. İşte bu ibadetlere karşı sabretmek birinci mertebeden sabır kabul edilmektedir.
 2. Sabr billah : Sabrın Allah’tan bilinmesidir. Sabrın ikinci mertebesidir. Günaha karşı sabretmektir. Günahlar çekicidir ancak biz müslümanlar bu günahları işlememek için kendimizi tutmamızın adıdır sabır.
 3. Sabr alallah: Her işte bir hikmeti vardır deyip, Allah’ın celali ve cemali tecellileri karşısında acele etmemektir. Belalara karşı sabretmektir. Başımıza gelen toplumsal veya kişisel belalara imanımız gereği boyun eğmektir.
 4. Sabr fillah : Allah yolunda kahrı ve lütfu bir bilmek sabırdır. Sabrın 4. mertebesidir. ve buna göre de sevabı diğerlerinden fazladır. Dünyaya ve dünyevileşmeye karşı sabretmek demektir.
 5. Sabr maallah : Allah’a yakınlığa dair önemi itibariyle belalarda ve nimetlerde de Allah ile her zaman beraber olmaktır.  Aceleciliğe karşı sabretmektir. Bir arap ata sözü olan “beklemek ateşten daha zordur” un tam karşılığıdır.
 6. Sabr anillah : Vuslata karşı dayanma azmi ve Hakikat aşkı ile yananların sabrıdır. Allaha kavuşma arzusuyla , Allah’tan razı olmak ve Allah’ın rızasını kazanmak için sabretmektir.

Sabır nasıl tarif ediyor?

Ya sabır, nefsi telaştan, dili şikayetten, uzuvları çirkin davranışlardan korumak; nimet hali (alırken de) ile mihnet hali (verirken de) arasında fark olmaksızın her iki durumda da sükuneti muhafaza etmek ve Allah’tan başkasına durumunu arz etmeme durumudur. Neden şikayet ediyoruz?

İçimdeki sıkıntıdan nasıl kurtulurum ?

Allaha sığınmak içindeki sıkıntıdan kurtulmak için en iyi yoldur. Mesela evlendim ama kocam beklediğim gibi çıkmadı diyorsan; sabır edecek sabır duası edeceksin. Neden Evlenemiyorum diyorsan sabır edeceksin.” Bekleyen derviş muradına erermiş”i atalarımız imanı ve sabır etmenin faziletlerini bilerek söylemiştir. Her belanın daha büyüğü vardır. Beterin beteri vardır. Öyleyse biz neden bir olay olduğunda kötülükleri iyiliklerden önce sayarız. Bu zihniyeti değiştirmelisiniz. Önce var olanları saymalı ve şükür etmeliyiz.

Sabırlı olmak ne demek?

Burası imtihan dünyasıdır.  Sahabe ikliminde sahabe efendilerimiz önce savaşa giderlerdi sonrada ganimetleri alırlardı. Ancak şu devirde bu durum nasıl?  Bu devirde Cenabı Allah şu anda bize savaşmadan bir çok nimeti avans olarak veriyor. Bizi çok şükür etmeliyiz.

Peygamber Efendimiz sıkıntılı zamanlarında ne yapardı?

Hangimiz Peygamber efendimizin yaşadığı sıkıntılı zamanlar kadar sıkıntı yaşadık ki? İçimizde 6 tane evladını kendi elleriyle toprağa veren kaç kişi var. Taif’te taşlanan kaç kişi var? Kaç kişi var Kabe’de namaz kılarken üzerinize pislikatılan? Bu nasıl bir imtihandır bu nasıl bir tahammüldür bu nasıl bir sabırdır? Toplumun en saygınısınız ama hanımınıza zina suçlaması hem de en yakın arkadaşlarınız tarafından yapılsın ve bu 1 ay konuşuluyor. Son 1400 yıldır yok böyle bir imtihan yaşayan. Mevlamız dağına göre kar veriyor.

Peygamber sabrı nedir şimdi daha iyi anlıyoruz. Efendimiz (Sav) Kuranı kerimde iki yerde geçen şu duayı çok sık okurdu. (Kuran’da Bakara suresinde 250. ayette Talut Calut kıssasında Bedir savaşına giderken nail olan ayetlerde geçmektedir. Diğer ayette Araf suresi 126’da firavunlar ve sihirbazların Hz. Musa’nın asası ile aralarında geçen kıssa anlatılırken geçmektedir.)

Rabbena efriğ aleyna sabran

Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır.

Buradan anlaşılacağı üzere sabır da Allah’tan istenir.

Sabır Duası Arapça

Sabır duası Arapça;
“Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta cile ma ahhartehu ve te hira ma acceltehu.”

"<yoastmark

Sabır Duası Türkçe

Sabır duası Türkçe;
“Allah’ım, Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana mübarek et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol.”

‘’Ya Sabur Celle Celalühü’’ zikrini çeken kimse, şiddet ve zorluk görmez. Müşkilat ve zorluk anında Allah-u Teâlâ sabır ve sebat eder.Bu Zikir devam eden kimseler teşebbüs ettiği işi tamamlamadan bırakmazlar. O işten acizlik getirmezler. İşin sonuna kadar sabırlı olur, başladığı işi bitirir.

Peygamber Efendimiz ve Sabır
Peygamber Efendimiz ve Sabır Duası

Sabır için hangi sure okunmalı?

Kuranı Kerim’de içinde sabır kelimesi geçen ayetlerin bir kısmı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yaklaşık 100 e yakın Kuran ayetinde Allah sabırdan bahsetmektedir. Her bir ayetin nuzül sebebi ve bu ayetlerin iniş iklimi hakkında bilgi sahibi olmanız faydalıdır. Kuranda kaç yerde sabır geçiyor? Sizler için tablo halinde paylaştık…

Peygamber Efendimiz , Sabır ve İmanın Güzelliği

Hz. Peygamber (s.a.v) aşağıdaki hadislerinde mümin olmanın iki güzel yanına ve bu iki güzelliğin müslümana kazandırdıklarına işaret ediyor. Bu iki güzel haslet şükür ve sabırdır.

Bir müslümanda bulunması gereken en önemli iki haslettir şükür ve sabır. Sahip olduğumuz her türlü nimete; sağlığa, zaman, mala, evlada, ilme ve türlü hayırlar şükretmek aynı zamanda bir kulluk vazifesidir.

Hz. Peygamber (s.a.v) bir Hadis-i Şerif’lerinde şöyle buyurur:

“Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum sadece mümine hastır. Onun başına güzel bir iş gelse ona şükreder; bu onun için hayırdır. Yine onun başına bir bela gelse ona sabreder. Bu da onun için bir hayırdır.” (Müslim-Zühd-64) Bir Müslüman sahip olduğu nimetlerin Allah’tan olduğunu bilmeli ve onlar için şükretmelidir. Aksi bir durum müslümanın güzel ahlakı ile bağdaşmaz. Nimetlere nankörlük etmek, nimeti vereni hatırlamamak fasıkların özelliklerinden olarak sayılır. Hayatımızda başımıza gelen sıkıntı ve zorluklara karşı sabretmek, onların Allah’tan geldiğini bilerek sebat göstermek güzel ahlak örneğidir. Zira Allah’tan gelen her türlü hayır ve şerrin imtihan, ikaz veya günahlara karşılık olabileceğine inanır Müslüman. Bu sebeple hayırlara şükrederek azgınlık göstermez, nimetin arkasındaki gücün Allah olduğunu bilir. Şerlere sabreder ve sabrın sonunda ilahi mükafaat olduğuna iman eder.

Hz. Eyüp Peygamber ve Sabır

Hz. Eyyub (a.s)’a yetmiş yıllık sağlıklı ve varlıklı bir hayattan sonra Allahu Teala sıkıntı ve zorluklarla dolu bir onyedi yıl verir. Ağır bir imtihandan geçen Eyyüb (a.s)’a eşi “Rabbine bu şerlerin gitmesi için dua etsen” deyince Hz. Eyyüb’ün cevabı peygamberce ve Eyyüp’ce olur:

“Rabbim bana onca yıl sağlık, zenginlik, nam ve itibar verdi. Ben “Ya rabbi! bunları neden verdin” demedim. Şimdi musibet verince “niye verdin ya rab!” demek saygısızlık ve nankörlük olmaz mı?” der.

İşte “sabır abidesi” Hz. Eyyüb (a.s)….

Bir Müslüman için her peygamber yolumuzu aydınlatan ışıktır. Eyyüb (a.s) da bize sabrı ile ışık olan örnek bir şahsiyettir. Bu anlamda bir müslümanın her peygamberden alacağı örnekler vardır.

Hz. Eyyüb’un sabrını alan Müslüman için geceleri ibadetle geçirdiği için “Ya Rasulallah! Gelmiş ve gelecek tüm günahlarınız affolduğu halde niçin bu kadar ibadet yapıyorsunuz?” sorusuna

“Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı?” diye cevap veren son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’den de şükretmeyi alacaktır.
Ve her iki halde de yani sıkıntı ve belalara sabredere, sevinç ve mutluluklara şükrederek hayatın her ihtimalini kara çevirecektir Müslüman.

Tıpkı konuştuğu zaman hayır; sustuğu zaman zikir ve tefekkür halinde olarak sevap işlediği gibi.

Hayatın her ihtimalini kara çevirmesini bilen bahtiyar müminler ne güzel insanlaradır…

Vesselamu ala menittebeal hüda…

Duaların kabul edildiği mekanlar

Mültezem Kabe Mekke

Yapılan duaların kabul edildiği mekanların başında Kabe’yi dünya gözüyle ilk kez gördüğünüzde yapılan dualardır. Kalpten yapılan duaların kabul olduğu ve Peygamber efendimizin sıkça dua ettiği yer olarak bilinen Mültezem Kabe kapısı ile Hacerül Esvet taşı arasındaki 2 metrelik alandır.

Kabe’den Sevgilerimizle…

Mekke , Suudi Arabistan 2021

Sabır ne demek Sabır duası konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Sabır ne demek Sabır duası yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
yorum Yap
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com