HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

Kerim Olan Kitabımız

0

Kur’an-ı Kerim mükerremdir. “Ancak zatı bâki kalacak olan azamet ve ikram sahibi” (Rahmân Sûresi, 55/27.) Rabbimizin lütuf ve ihsanıdır. Müminler için Allah kelamı her şeyden kıymetli, muhteremdir. Kur’an-ı Kerim münevverdir. “Göklerin ve yerin nuru olan” (Nûr Sûresi, 24/35.) Allah’ın hüccet ve burhanıdır. Müminler için Allah kelamı kalpleri aydınlatan ışık, cevherdir. Kur’an-ı Kerim mübeşşirdir.  “En çok bahşeden” (Al-i İmrân Suresi, 3/8.) “Vehhab” olan Mevlamızın bağış ve armağanıdır. Müminler için Allah kelamı, içinde barındırdığı müjdelerle insanlığı kurtuluşa davet eden bir rehber, mübelliğdir. Kur’an-ı Kerim müderristir.  “Yerde ve gökte hiçbir şey gizli kalmayan”  (Al-i İmrân Sûresi, 3/5.) “İlmiyle her şeyi kuşatan” (Taha Sûresi, 20/98.) Cenab-ı Hakk’ın,  hikmet ve irfanıdır. Müminler için Allah kelamı, hidayete eriştiren bir mektep, tedristir. Kur’an-ı Kerim müferrihtir. “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.” (İsra Sûresi, 17/9-10.) beyanıyla inanmayanın hezimeti, inananın kurtuluş fermanıdır. Müminler için Allah kelamı, müstakim yola ileten bir nasihat, tembihdir. Kur’an-ı Kerim müzeyyindir.    “Yarattığı her şeyi güzel yapan” (Secde Sûresi, 32/7.) yüce Allah’ın uluhiyetinin izharı ve  ilanıdır. Müminler için Allah kelamı, gönülleri serinleten bir dua, amindir. Kur’an-ı Kerim müşerreftir. “İnsanoğlunu şerefli kılan” (İsra Sûresi, 17/70.) Rabbimizin  hak söz ve beyanıdır. Mü’minler için Allah kelamı, eşi olmayan bir inci, sedeftir. Kur’an-ı Kerim mürebbidir. “Alemlerin Rabbi olan” (Fatiha Sûresi, 1/1.) Allah’ın ölçü ve furkanıdır. Mü’minler için Allah kelamı, çağlara hitap eden eşsiz bir eser, edebîdir. Kur’an-ı Kerim müstesnadır. “Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere insanlar ve cinler  toplanıp  birbirlerine  destek olsalar da, yine onun benzerini getiremeyecekler.” (İsra Sûresi, 17/88.) sözüyle meydan okuyan Rabbimizin  fasih ve beliğ zebânıdır. Mü’minler için Allah kelamı, hakikati gösteren bir mana, aynadır. Kur’an-ı Kerim mübarektir. “Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır.” (En’am Sûresi, 6/155.) müjdesiyle beşeriyetin huzur ve emânıdır. Mü’minler için Allah kelamı, batılı izale eden hak, gerçektir. Kaynak

Kerim Olan Kitabımız konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Kerim Olan Kitabımız yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
yorum Yap
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com