HacUmreHaber.com
Türkiye'nin İlk Hac ve Umre Haber Portalı

Kuran-ı Kerim’de Geçen Dualar

Kuran-ı Kerim'de Geçen Dualar
0

Kuran-ı Kerim’de Geçen Dualar

Kuranı Kerim’de hangi dualar vardır? Dua Kuranda geçer mi? Kaç tane dua ve sure vardır? Kuranda nasıl dua edilir? sorularınıza toplu olarak Kuranı Kerim’de çeşitli kişilerin ettiği ve Allah’ın bizden etmemizi istediği duaları sırasıyla bu yazımız da belirtiyoruz.

Fatiha (Açılış) Suresi – Kuranda Geçen Dualar

Yazımızın İçindekiler

Merhametli, şevkatli Allah’ın adıyla

Övgü alemlerin (varlıkların dünyalarının) Efendisi olan Allah’adır.

Merhametlidir, şefkatlidir.

Din gününün hükmedenidir

Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz.

Bizi dosdoğru yola ilet

Nimet verdiklerinin yoluna. Öfkeye uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.

 

Bakara (İnek) Suresi 32. Ayet -Kuranda Geçen Peygamber Duaları

Dediler ki : “Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Gerçekten sen, her şeyi bilensin, bilgesin”.

 

Bakara (İnek) Suresi 127. ve 128. Ayetler – Kuranda Geçen Dua Ayetleri

İbrahim, İsmail’le birlikte Evin duvarlarını yükseldiğinde: “Efendimiz bizden kabul et. Gerçekten, Sen işiten ve bilensin”;

“Efendimiz, İkimizi Sana teslim olanlardan yap ve soyumuzdan da Sana teslim olan bir topluluk oluştur. Bize ibadet yöntemlerimizi göster ve tövbelerimizi kabul et. Gerçekten Sen tövbeleri kabul edensin, şefkatlisin.

 

Bakara (İnek) Suresi 201. Ayet -Kuranı Kerimde Geçen Dualar

Onlardan kimi de “Efendimiz bize dünyada, güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.” der.

 

Bakara (İnek) Suresi 250. Ayet -Kuran Da Geçen Dualar

Calut ve ordusuyla karşılaştıklarında, dediler ki:”Efendimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve inkarcı topluma karşı bize yardım et.”

 

Bakara (İnek) Suresi 255. Ayet -Kuranda Geçen Süreler

Allah’tan başka Tanrı yoktur. O, canlıdır, kudretin kaynağıdır. O kendinden geçmez ve O’nu uyku tutmaz.

Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında yardımda bulunacak kimdir? O, önlerindeki ve arkalarındakini bilir. İstediği kadarının dışında O’nun ilminden hiç birşeyi kavrayamazlar. O’nun tahtı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onların korunması O’na zor gelmez. O yücedir, uludur.

 

Bakara (İnek) Suresi 285. ve 286. Ayetler – Kuranda Geçen Bir Dua Örneği

Elçi Efendisinden kendisine indirilene inandı, inananlarda. Hepsi Allah’a, Meleklerine, Kitaplara ve Elçilere inandı. “O’nun Elçilerinin hiçbirinin arasında ayırım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Efendimiz bağışlamanı dileriz; dönüş yalnız Sana’dır” dediler.

Allah hiçbir benliğe güç yetiremeyeceğinden fazlasını yüklemez. Herkesin kendi işledikleri lehine, kendi işledikleri aleyhinedir. Efendimiz eğer unutur yada yanılırsak, bizi sorumlu tutma. Efendimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Efendimiz, bize, gücümüzün yetmediği şeyleri de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim dostumuzsun, inkarcılar toplumuna karşı bize yardım et.

 

Al-i İmran (İmran Ailesi) Suresi 8. ve 9. Ayetler – Kuranı Kerimde Geçen Peygamber Duaları

“Efendimiz, bizi doğruya ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme ve katından bize bir rahmet bağışla. Gerçekten sen bağışta bulunansın..”

“Efendimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde gerçekten Sen insanları toplayacaksın.” Gerçekten Allah vaadinden dönmez.

 

Al-i İmran (İmran Ailesi) Suresi 16. Ayet – Kuranı Kerimde Geçen Dua Ayetleri

“Efendimiz, gerçekten Sana inandık. Bağışla günahlarımızı, ateş azabından koru bizi.”

 

Al-i İmran (İmran Ailesi) Suresi 26. ve 27. Ayetler – Kuranı Kerimde Geçen Şifa Ayetleri

De ki: “Ey hükümdarlığın sahibi Allah’ım, istediğine hükümdarlığı verirsin ve istediğinden hükümdarlığı alırsın, istediğini üstün kılar, istediğini alçaltırsın; hayır senin elindedir. Sen her şeye gücü yetensin.

Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın, diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. Sen istediğini hesapsızca rızıklandırırsın.

 

Al-i İmran (İmran Ailesi) Suresi 53. Ayet – Kuranda Geçen Şifa Ayetleri

“Efendimiz, indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Bizi tanıklarla beraber yaz.”

 

Al-i İmran (İmran Ailesi) Suresi 147. Ayet – Kuranda Geçen Dilek Ayetleri

“Efendimiz, bağışla bizim günahlarımızı, affet işlediğimiz taşkınlıklarımızı, sağlam bastır ayaklarımızı ve yardım et bize inkara sapan topluma karşı.”

 

Al-i İmran (İmran Ailesi) Suresi 193. ve 194. Ayetler – Kuranda Geçen 6 Şifa Ayetleri

“Efendimiz, Sen bu varlığı boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin. Ateş azabından koru bizi.”

“Efendimiz, Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır.”

“Efendimiz, Bir çağrıcının, Efendinize inanın diye inanmaya çağırdığını işittik ve inandık.

“Efendimiz, günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et.”

“Efendimiz, elçilerine vaat ettiğini bize de ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen vaadine asla ters düşmezsin.”

 

En-am (Hayvanlar) Suresi 1. Ayet – Peygamberlerin Kuranda Geçen Duaları

Övgü Allah’adır. O ki gökleri ve yeri yaratmıştır, karanlıklara ve ışığa vucut vermiştir. Sonra inkar edenler bunları Efendilerine denk tutuyorlar.

A-raf (Cennet ile cehennem arasında bir bölge) Suresi 23. Ayet

“Efendimiz, benliklerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbette ki hüsrana uğrayanlardan olacağız.”

 

A-raf (Cennet ile cehennem arasında bir bölge) Suresi 43. Ayet – Kuranda Geçen Sureler Sırasıyla

Övgüler olsun bizi buraya ulaştıran Allah’a. Eğer Allah bize kılavuzluk etmeseydi, biz buraya ulaşamazdık.

 

A-raf (Cennet ile cehennem arasında bir bölge) Suresi 89. Ayet – Kuranda Geçen 7 Şifa Ayetleri

“Efendimiz, toplumumuzla bizim aramızda hak ile hükmet. Sen çözüm getirenlerin en hayırlısısın.”

 

A-raf (Cennet ile cehennem arasında bir bölge) Suresi 126. Ayet – Kuranda Geçen Peygamberlerin Duaları

“Efendimiz üzerimize sabır yağdır. Canımızı teslim olanlar olarak al.

 

A-raf (Cennet ile cehennem arasında bir bölge) Suresi 155. ve 156. Ayetler – Kuranda Geçen Secde Duası

Sen bizim dostumuzsun. O halde affet bizi, acı bize. Sen bağışlayanların en hayırlısısın.

Bize hem bu dünyada güzellik yaz hem de ahirette. Dönüp dolaşıp sana geldik.

 

Yusuf Suresi 101. Ayet – Kuranda Geçen Nazar Duası

Efendim, sen bana hükümdarlık ve saltanattan bir nasip verdin. Olayların ve düşlerin yorumundan bana bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Benim dünyada da ahirette de dostum sensin. Beni teslim olmuş olarak öldür ve beni barış sever hayırlı kullar arasına kat.

 

İbrahim Suresi 38. 40. ve 41. Ayetler – Kuranda Geçen Sureler Ve Anlamları

Efendimiz, gerçekten Sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da. Ne yerde ne de gökte, hiçbir şet Allah’a gizli kalmaz.

Efendim, beni, namazı özenle yerine getiren bir insan yap. Soyuman bir kısmını da. Efendimiz duamı kabul et.

Efendim, hesabın ortaya gelecegi gün; beni, anne-babamı ve inananları affet.

 

İsra(Gece yürüyüşü) Suresi 80. Ayet – Kuranda Geçen Şifa Duaları

Efendim, beni gireceğim yere doğruluk-dürüstlükle sok, çıkacağım yerden doğruluk-dürüstlükle çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.

 

Kehf (mağra) Suresi 1. ve 10. Ayetler – Kuranda Geçen Şifa Ayetleri Hangileridir?

Övgü o Allah’a ki, kuluna kitabı, kendisinde hiçbir eğiklik ve çelişme yapmaksızın indirdi.

Efendimiz, katından bir rahmet ver bize ve bir çıkış yolu lütfet işimize.

 

Taha Suresi 25-28 . ayetler  – Ayetlerde Geçen Dualar

Efendim, göğsümü açıp genişlet; işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz, ki sözümü iyi anlasınlar.

 

Enbiya(Peygamberler) Suresi 89. Ayet – Kuranda Geçen Dua Örnekleri

Efendim, beni yapayalnız, bir başıma bırakma. Sen, mirasçılarım en hayırlısısın.

 

Müminun (inanalar) Suresi 97. ve 98. Ayetler – Kuranda Geçen Aşk Duası

Efendim, şeytanların dürtüklemelerinden sana sığınırım. Onların başıma üşüşmelerinden de sana sığınırım Efendim.

 

Furkan(Ayırıcı) Suresi 74. Ayet – Kuranda Geçen Dua Ayetleri Diyanet

Efendimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı bağışla. Bizi sakınanlara önder kıl.

 

Şuara( Şairler) Suresi 83-85,87-89. Ayetler – Kuranda Geçen Şifa Ayetleri Arapça

Efendim, bana hükmetme gücü bağışla, beni gerçek ve barış sever iyiler arasına kat.

Beni, nimetlerle dolu cennetinin mirasçılarından kıl.

Herkesin diriltileceği gün beni utandırma.

Bir gündür ki o, ne mal fayda verir ne oğullar.

Yalnıuz temiz bir kalple Allah’a varan kurtulur.

 

Neml(karınca) Suresi 15. Ayet – Kuranda Geçen Dualar Diyanet

Bizi inanan kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a övgüler olsun.

 

Neml(karınca) Suresi 19. Ayet –  Kuranda Geçen Dilek Duası

Efendim, bana ve ebeveynime armağan ettiğin nimetine şükretmeme, hoşnut olacağın güzel ve hayırlı bir iş yapmama imkan ver. Ve rahmetinle beni iyilik ve barışı seven kullarının arasına sok.

 

Neml(karınca) Suresi 40. Ayet – Kuranda Gecen Peygamber Dualari

Efendimin armağanlar vericiliğindendir bu. Şükür mü edeceğim, nankörlük mü diye beni denemek istiyor. Esasında şükreden kendisi lehine şükretmiş olur. Kimde nankörlük ederse bilsin ki, Efendim zengindir.

Ankebut(dişi örümcek) Suresi 30. Ayet

Efendim, bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et.

 

Sebe (Saba ülkesi) Suresi 1. ve 2. Ayetler – Kuranda Geçen Sevgi Duası

Övgü, göklerde ve yerde bulunanlar kendisine ait olan Allah’a dır. Ölüm ötesi alemde de övgü O’nadır. Bilge’dir O, Haberdar olandır.

 

Fatır(Yaratan) Suresi 34. ve 35. Ayetler – Kuranda Geçen 7 Tane Şifa Ayetleri

Övgü olsun, üzüntüyü bizden gideren Allah’a. Efendimiz mutlak Bağışlayan, mutlak Şükrü kabul edendir.

Armağanlar vericiliğiyle bizi durulacak yurda kondurdu. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmaz. Orada bize hiçbir usanç da dokunmaz.

 

Zümer (zümreler) Suresi 46. Ayet

Ey Allah’ım. Ey gökleri ve yeri yaratan, ey görülemeyeni ve görüleni bilen! Sen hüküm vereceksin kulların arasında, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında.

 

Mümin(İnanan) Suresi 7-9. ayetler

Efendimiz, Sen herşeyi rahmet ve ilim halinde kuşattın. Tövbe edip senin yoluna uymuş olanları bağışla. Ve onları cehennem azabından koru.

 

Efendimiz, onları kendilerine vaadetmiş olduğun Adn cennetlerine koy. Atalarından, eşlerinden, soylarından barışa yönelenleri de. Üstün ve Bilge olan gerçekten Sensin, Sen.

 

Koru onları kötülüklerden. O gün kötülüklerden koruduğuna mutlaka rahmet etmişsindir sen. İşte budur o en büyük kurtuluş ve eriş.

 

Haşr(dirilme) Suresi 10. Ayet

Efendimiz, bizi ve bizden önce inanmış kardeşlerimizi affet; kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Efendimiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

 

Haşr(dirilme) Suresi 22-24. Ayetler

Öyle Allah ki O, tanrı yok O’ndan başka. Duyu organlarıyla algılanamayanı da, görülen alemide bilen O. Merhametli O, Şefkatli O.

Öyle Allah ki O, Tanrı yok ondan başka. Hükmeden, Kutsal, Esenliğin kaynağı, İnananları koruyan, Hükmü altında tutan, Üstün, Zorlayıcı, Büyüklüğün kaynağı Allah, onların ortak koşmalarınadan yücedir, arınmıştır.

Allah’tır O. Yaratıcı, Kusursuzca yaratan, Görünüm kazandıran. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nu tesbih eder. Üstündür O, Bilgedir.

 

Mümtehine(İmtihan eden) Suresi 4. ve 5. Ayetler

Efendimiz, Yalnız sana güveniyoruz, yalnız sana yöneliyoruz. Dönüş yalnız sanadır.

Efendimiz, Bizi inkara sapanlar için bir fitne aracı yapma, bağışla bizi ey Efendimiz. Sen yalnız sen sonsuz kudretin, sonsuz bilgeliğin sahibisin.

 

Tahrim(yasaklama) suresi 8. Ayet

Efendimiz, Işığımızı tamamla ve bizi bağışla. Sen herşeye gücü yetensin.

 

Nuh Suresi 28. Ayet

Efendim, Beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet. Zalimlerinde sadece helak ve perişanlığını arttır.

Felak(tan yeri) Suresi

Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Efendisine sığınırım.

Yarattıklarının şerrinden.

Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden.

Düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden.

Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden.

 

Nas( insan) Suresi

İnsanların Efendisine sığınırım.

İnsanların yöneticisine

İnsanların Tanrısına.

Sinip sinip gizlenen vesvesenin, o sinsi,o aldatıcı şeytanın şerrinden,

İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;

Cinlerden de olur, insanlardan da.

 

 

Kuran-ı Kerim’de Geçen Dualar konulu makalemizi yada haberimizi okuduğunuza seviniyoruz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bir araştırma için sitemizde arama yapabilirsiniz. Yeni içeriklerimiz için sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Kuran-ı Kerim’de Geçen Dualar yorumları okumak için sayfanın en altına gidebilirsiniz. Yazımız ile ilgili değerli eleştiri veya destek yorumlarınızı yorum bölümümüze lütfen yazınız.

  Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir
yorum Yap
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com